2014.11.23

Vi har også i de siste to ukene arbeidet med å rengjøre vinger og senterseksjon. Arbeidet er svært omfattende, og vil måtte pågå i lang tid fremover. Det arbeidet også samtidig med å lage arbeidsbenker, og annet utstyr for å bedre å kunne henge opp og bort de store seksjonene.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.