2015.05.25

Igjen har vi i de siste ukene arbeidet med å demontere utstyr fra tunnelen i senterseksjonen. Det er også blitt demontert mer av utstyret senterseksjons bakkant. Vi har nå bl.a. fått ut alt utstyr tilhørende anlegg for nød utpumping av drivstoff. Dette anlegget strakte seg, med sine rør, inneholdende det særegne systemet hvor wire er trukket gjennom vekselvis stålhylser av to forskjellige dimensjoner,  gjennom hele tunnelens lengde. Pumpen og flottør ventilen er det lite igjen av, mens både manøversystemene og braketter har klart seg godt på fjordbunnen.

Du kan klikke på alle bildene for å kunne se dem på en full skjerm.

Pumpe for nød utpumping av drivstoff. Legg merke til manøversystemet hvor det inne i rør går wire. Denne går så innvendig i stålhylser av to forskjellige dimensjoner.

 

Radiopeile antenne som sto montert på toppen av senterseksjonen mellom  spantene 9- 10
Radiopeile antenne som sto montert på toppen av senterseksjonen mellom spantene 9- 10

 IMG_3582

2015.05.06

Vi har i de to siste ukene arbeidet videre med å demontere deler fra tunnelen i senterseksjonen. Hovedfokus her er å få demontert pumpen som har vært tenkt brukt til å kunne dumpe drivstoff i en nød situasjon. Til å operere denne pumpen fra cockpit går det et omfattende system, bestående av det karakteristiske tyske systemet med å rute wire, som er på hengt kuler, innvendig i rør. Selve pumpen er nok i en redusert tilstand, men det er morsomt å se hvordan manøverarmer og wiretrekket fortsatt er rimelig intakt og fortsatt operativt.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Det jobbes parallelt med  demontere stag og kranker tilhørende flaps og balanseror fra senterseksjonens bakkant.

En tredje arbeidsoppgave som må pågå parallelt og kontinuerlig er jobben med å fortløpende merke og dokumentere alle deler. Dette er selvsagt et omfattende arbeid, men likefullt svært viktig med tanke på en senere gjenoppbygging av flyet.

2015.04.23

Arbeidet med å demontere utstyr fra senterseksjonen går stadig fremover selv om en hel del enda gjenstår. Det er fortsatt radio- og utstyr brukt til diverse pumping av bensin som utgjør mengden av gjenstående utstyr inne i tunnelen.

Det var en milepæl når senterseksjonen i går kunne henges opp i stativet vi har laget for lagring og en eventuell transport av denne.

Ellers har vi brukt tid på å flytte rundt på vinger, ror og andre større komponenter slik at det skal bli tilgang for elektrikere som nå skal montere et elektrisk anlegg og lys ute i betonghallen. Gjett om vi ser frem til å få arbeidslys og et greit elektrisk anlegg rundt oss.

2015.04.09

Vi har også i de siste ukene jobbet med flere ting parallelt. Inne på verkstedet har Ernst arbeidet med å rengjøre to seksjoner som vi tidligere har demontert fra senterseksjonens bakkantlist. Det er to luker ned til oppbevaringsrom på hver av disse seksjonene. Som en følge av en utrolig evne til å få hender og fingrer inn på de mest utilgjengelige plasser, har han klart å få åpnet og demontert disse lukene.

Del fra senterseksjonens bakkant. Inn gjennom de små hullene klarte Ernst Knutsen å manøvrere hender og fingerer, og klarte å få åpnet de to lukene ned til noen små lagerrom

Del fra senterseksjonens bakkant. Inn gjennom de små hullene klarte Ernst Knutsen å manøvrere hender og fingerer, og klarte å få åpnet de to lukene ned til noen små lagerrom

Ute i betonghallen jobber vi fortsatt med å demontere deler fra seterseksjonen. Vi har også fortsatt arbeidet inne i tunnelen, med å grave ut store mengder av en snedig blandingsmasse. Hva denne massen faktisk er sammensatt av er ikke helt enkelt å beskrive med få ord. Mye er nok bunnsedimenter, blandet sammen med diverse rester av utstyr og typer korrosjonsprodukter, salter og også noe som har en konsistens som kan minne om en fin grus.

Rester av en bensinpumpe som er montert på babord side inne i tunnelen, mellom spantene 8- 9.

Rester av en bensinpumpe som er montert på babord side inne i tunnelen, mellom spantene 8- 9.

Her er det bare å ta for seg spant for spant, og grave det hele ut ved hjelp av nevene. Spennende er det jo på sitt vis, vi finne diverse skilter m.m. inne i mellom alt «grapset», som ofte er i god stand.

Et skilt som sto montert på bensinpumpen.

Et skilt som sto montert på bensinpumpen.

Det meste av utstyret som har vært montert inn i tunnelen er dessverre i en dårlig forfatning. Men det er spennende å se hva og hvor mye utstyr som faktisk har vært plassert her.

Et anlegg for plassering av løftekroker. Dette anlegget var montert helt bak og utvendig på toppen av senterseksjonen.

Et anlegg for plassering av løftekroker. Dette anlegget var montert helt bak og utvendig på toppen av senterseksjonen.

2015.03.28

Vi har i løpet av de siste to ukene laget det meste av det utstyret vi trenger for å kunne lagre, og eventuelt transportere, senterseksjonen, hengende i sine egne vingefester. Det mangler enda noen deler for å kunne skru stativet sammen med rammen, som vi har koblet mot vingefestene.

Alt utstyr som har vært montert på senterseksjonens forkantlist er nå demontert og katalogisert. Vi har også begynt på jobben med å demontere utstyret som befinner seg inne i tunnelen. Her inne har korrosjonen virkelig hatt gode dager, og det meste av dette utstyret er dessverre i en dårlig forfatning. Så langt har vi demontert, og tatt ut restene av en radio, som var montert fremme på styrbord side av tunnelen. I tillegg har vi tatt ut en rormaskin som var montert fremme på babord side.

Rester av rormaskinen som var montert på babord side inne i tunnelen.

Rester av rormaskinen som var montert på babord side inne i tunnelen.

Rormaskinens tag skilt

Rormaskinens tag skilt

Styrbord side av tunnelen sett fra fremre inngang. Her er det enda mye god hobby å ta tak i.

Styrbord side av tunnelen sett fra fremre inngang. Her er det enda mye god hobby å ta tak i.

IMG_3113

De sørgelige restene av radioen som var montert i fremre del av tunnelens styrbord side

 

2015.03.17

Det er nå en god progress i arbeidet med å demontere utstyr fra forkanten av senterseksjonen.

IMG_3004

Foruten motorbukker, og annet som er nødvendig for å forankre motorene til flyet, er det i hovedsak utstyr knyttet til motorkontroll og overvåkning som er plassert på denne delen av seksjonen. Som det ofte er på et fly, krever også demontering av utstyr fra forkanten av sentersesjonen på en Heinkel He 115, at noen er har smidig kropp og er i stand til å krype ned i trange rom for å få tilgang til mutrer og skruer.

På babord side er det nesten tom for utstyr.
På babord side er det nesten tom for utstyr.

På styrbord side har vi enda ikke fått demontert motorbukk og diverse annet utstyr for motorkontroll
På styrbord side har vi enda ikke fått demontert motorbukk og diverse annet utstyr for motorkontroll

2015.02.24

Vi har nå passert den milepælen det er å ha fått heist de ytre vingepanelene opp i oppreist posisjon. Det er et omfattende arbeid som ligger bak at vingepanelene nå står trygt, og at vi nå har tilgang til både over og undersidene av disse. Foruten arbeidet med å lage nødvendige stativer til å ha vingene stående i, ble første dag av løfteoperasjon både unødvendig tung og litt mer spennende enn nødvendig. Her måtte det tas grep, og firmaet Otic AS, i Tananger, ble spurt om hjelp, og de stilte mer enn velvillig opp og lånte oss nødvendig løfteutstyr, tilpasset den jobben vi skulle gjøre.

Igjen har det lokale næringslivet stilt opp og hjulpet oss.
Igjen har det lokale næringslivet stilt opp og hjulpet oss.

Det er en kjent frase at riktig verktøy er halve jobben, men sjelden har vi opplevd hvor sant dette utsagnet faktisk er. Kjetting taljene og stroppene vi fikk låne gjorde resten av løfteoperasjonene til en fornøyelse å være med på.

Styrbord ving på vei til å bli reist opp.

Styrbord ving på vei til å bli reist opp.

Vi er nå i gang med å lage to stativer som vi kan lagre senterseksjonen hengende i. Senterseksjonene er både større og tyngre enn hvert av vingepanelene, og det er derfor større krav til stativene som vi skal bygge. Vi vil igjen bruke gjengene for vingemutrene til å fiksere senterseksjonen mot stativene. Tanken er at stativene skal fylle flere funksjoner. Nå ligger senterseksjonen horisontal med undersiden opp. Den må i nær fremtid snus 180° slik at vi også får tilgang til å arbeide med oversiden. Det kan også bli aktuelt å lagre den stående i vertikal stilling. En siste funksjon stativene bør kunne brukes til, er ved en eventuell transport, hvor senterseksjonen må kunne henge i stativene i en 45° vinkel.

Samtidig med arbeidet ute i betonghallen, arbeides det med flere ting inne på verkstedet. Blant annet jobbes det med å få åpne og lukke mekanismene, for stigtrinnene i senterseksjonens forkantlist, til å fungere ordentlig igjen. Den ene motorbukken er demontert fra senterseksjonen, og skal inngå som en del av en utstilling, hvor en av flyets propell, den gjenoppbygde motoren, motordeksel og motorbukk vises frem.

2015.01.18

Vi vil nå i nær fremtid snu vingene 90°oppover, slik at forkantlistene blir pekende opp mot taket. For å holde vingene stående oppreist, er det bestemt å bruke flyets vingemutrer som koblingspunkt. Vi har fått dreid plugger som er tilpasset vingemutrene, og skrudd disse fast i disse. Utpå pluggene har vi sveist rammer, som skal fungere som kobling mot stativene, som skal sikre det hele i oppreist stilling.

Torkel Tan Jørgensen har denne uken hjulpet oss med å sveise rammer.
Torkel Tan Jørgensen har denne uken hjulpet oss med å sveise rammer.

Vi har nå også fått montert en ny hylleseksjon, og begynt å flytte deler inn i denne. En av halevingene er blitt heist opp, og lagt på bukker oppunder taket. Det er også blitt demontert deler fra senterseksjonens bakkant.

Del fra senterseksjonens bakkant. I denne er det to luker ned til noen små lagerrom
Del fra senterseksjonens bakkant. I denne er det to luker ned til noen små lagerrom

Flaps og diverse store luker er blitt satt inn med Lanolin. Vi begynner nå å få den gulvplassen vi trenger for å kunne tørne rundt de store seksjonene.

Før vi nå kan begynne å reise vingene opp, må disse snus, liggende, slik at de vil peke i rommet lengderetning. Dette fordrer at vi også må snu senterseksjonen rundt, slik at denne blir liggende inn mot kortveggen.

En av rammene som skal brukes til å holde vingene oppreist. Legg merke til koblingen mot vingemutrene.
En av rammene som skal brukes til å holde vingene oppreist. Legg merke til koblingen mot vingemutrene.

2014.12.08

En ny uke har gått hvor fokus har vært å rengjøre deler fra senterseksjon og vinger. Det har også blitt arbeidet videre med en løsning for å få lagret vingene på høykant. Vi har i den anledning, og uten hell, forsøkt å få til å løsne vingemutrene fra sine fester mot vingene. Løsningen ble i stedet for, å få dreid gjenger på 8 stk. plugger. Disse skal fungere som festepunkter mellom mutrene i vingeroten og et stativ.

En komplett vingemutter, fra en annen Heinkel, demontert fra sine fester mot senterseksjon og vinge

En komplett vingemutter løsnet fra senterseksjon og vinge

2014.12.01

I uken som har gått har vi fortsatt arbeidet med å vaske og rengjøre større deler fra vinger og senterseksjonen. Det er også blitt demontert en del utstyr fra senterseksjonen som har tilhørt styrbord motor.

En av flapsene rengjort og klar for å smøres inn med Lanolin
En av flapsene rengjort og klar for å smøres inn med Lanolin

Den store utfordringen er at tiden ikke er på vår side, og at det haster å få både vinger og senterseksjon opp fra gulvet, og lagret slik at vi får tilgang fra begge sider. Dette vil gjøre det enklere å få tilgang til noen av de innvendige rommene. Planen er å bruke vinge mutrene til å skru seksjonene fast til stålrammer, som er tilpasset til denne oppgaven. Det er en liten utfordring i det å få til å demontert vinge festene helt, slik at vi på en enkel måte kan nytte disse som fester mot stålrammene.

Vinge mutter med anlegg etter at halvkulen er demontert.

Vingemutter med deler av anlegget etter at havlkulen er demontert.

Det blir samtidig arbeidet inne på verkstedet med å montere de av delene fra flyets motor, som fortsatt kan brukes, sammen med deler fra andre BMW 132 motorer som museets har hatt på lager.

Torkel Tan Jørgensen i arbeid med BMW 132 K motoren
Torkel Tan Jørgensen i arbeid med BMW 132 K motoren