2015.09.15

Vi kan ut av flyets underliggende merking tyde at at flyet i tillegg til sitt opprinnelige Stkz. BH + AM, og sin “nåværende” 8L+FH, også har hatt merkingen 8L+BH.

Ernst Knutsen har nylig gjort et nytt funn som kan være med på å styrke denne antakelsen. Under rengjøring av funktochter kompasset, fra bakre cokpit, ble det under et deksel funnet en deviasjons skive med følgende data påskrevet:

Welle Welle  850 KHz ( området til det automatiske navigasjons systemet ?  )

Datum 8.10.42

Flugzeug 8L + BH

Kompassets glassdeksel

Kompassets glassdeksel

Deviasjonsskiven montert i kompasset

Deviasjonsskiven montert i kompasset

Detaljbilde av skivens merking

Detaljbilde av skivens merking

2015.05.01

Fra Kjetil Aakra og Erik Pilawskii har vi fått kopier av deres skala og fargetegninger for Heinkel He 115. Bak disse tegningene ligger et meget omfattende arbeid med å samle inn kunnskap om flyene eksakte mål og fargeskjema. Det kan enda kan bli gjort endringer på tegningtegningene.

Som vist i en tidligere post har de, i sammen med Ernst Knutsen, gjort en grundig jobb med å analysere museets Heinkels maling og fargeskjema.

Først kan dere her se en tegning av vår maskin slik den har sett ut i tiden rett før den havarerte i Harfsfjord:

8L + FH

På den neste tegningen kan dere se hvordan vår maskin har sett ut da den var i bruk i Travemunde som test maskin for torpedo og flottør forsøk. BH + AM var flyets Stkz.

  BH + AM

På haleseksjonen som nå er utstilt på museet kan vi nå se at flyet også har hatt bokstaven hvit B, før den helt til slutt fikk bokstaven hvit F.  Har 2398 i den tiden den var stasjonert i Billefjord hatt koden BH?

8L + BH

 Museets Heinkel, werke nr. 2398 har på et tidspunkt fått byttet høyre ving. Vingen den fikk har tidligere tilhørt en annen He 115, werke nr. 2099. Ut av malingen av denne vingen kan vi nå se at werke nr. 2099 har hatt Stkz. S6 + D90

S6 + D90

2015.04.16

Erik Pilawskii og Kjetil Aakra besøkte 12. juli 2014 museet, og gjorde da en gjennomgang av Heinkelens malingsystem og merking. I etterkant av besøket laget Erik en rapport basert på observasjonene de gjorde, samt kjemiske og farge analyser av malingsprøver som de tok i forbindelse med besøket.

Du kan lese rapporten ved å åpne lenken; Analysis of Paint Samples (12.07.2014) Erik Pilawskii, Report Samples