2014.09.28

Det er et etterslep av poster vedrørende det ukentlige arbeidet med nese og cockpitseksjonen

. Siste oppdatering  / fremdriftsrapport er datert 7
. jul 2014. Fremdriften vil bli oppdatert frem til nåtid, uke for uke, når vi er klar med denne informasjonen.

Det jobbes kontinuerlig, en til flere dager i uken med nese og cockpitseksjonene

injection of alprostadil.peripheral resistance bringing about tremendous increase How long does sildenafil last?.

. Vi har nå tømt dem begge, og separert dem fra hverandre. Det er nå klart for å forsøke å rengjøre disse innvendig ved hjelp av isblåsing. Målet er å finne en effektiv måte å rense lakkerte overflater, uten å skade lakk og annen merking. Det er derfor engasjert et firma som har kompetanse på og erfaring med å blåse overflater rene ved hjelp av bl.a
. is.

Vi vil forsøke å finne en enkel måte å rengjøre lakkerte overflater uten å skade lakken.


Bookmark the permalink.

Comments are closed.