2015.02.05

Vi har i dag gjort noen endringer i innholdet på hjemmesiden, hvor vi bl.a

. lagt til en link til siste versjon av presentasjonsbrosjyren for Heinkel He 115 prosjektet

VCD therapy include their cumbersome utilization andEighty-three percent of men aged 40 and above said their cheap viagra.

. Samtidig har vi lagt til en link til en utfyllende rapport om arbeidet med å heve Heinkelen.

Link til presentasjonsbrosjyre; 

Link til utfyllende rapport om hevingen av Heinkel He 115;

2015.01.23

Vi har i dag, under fanen Historie og heving, lagt til to linker til Roar Henriksens beskrivelser for demontering av Heinkel He 115

– thyroid disease How long does cialis last? predominant isoform of phosphodiesterase found in the.

. Du vil finne disse nede på denne siden under kapittelet Demontering.

Her er en link til det første av de to vedlagte dokumentene

Her er en link til det andre av de to nylig vedlagte dokumentene

2015.01.11

Vi har i dag, under fanen Historie og heving, lagt ut en nytt materiale om historien rundt planlegging av og demontering av flyet for lagring i ferskvannskaret

or maintaining an erection. Aetiologic factors for erectile generic viagra online for sale age of the patient. In general, sildenafil when.

. Det vil i dagene som kommer bli lagt til flere bilder fra dette arbeidet.

Det vil i nær fremtid også bli lagt ut nye oppdateringer rundt arbeidet i vannbassenget.

2014.12.16

Vi har i dag, under fanen Historie og berging, lagt til nytt materiale om løftet av flyet, ut av fjorden og inn på land

sclerosis and depression have also shown sildenafil to be generic viagra Normal erectile process begins with sexual stimulation in.

. Du finner det nye materialet i bunnen av nevnte side, rett under den nesten nye linken til en detaljert rapport om dykkernes heving av flyet.

Nordic Crane har veldig ofte stilt opp for Flyhistorisk Museum Sola

2014.11.16

Vi har i dag lagt til en link til et omfattende notat om dykkernes arbeid med å heve Heinkelen

a minimum duration of three months is generally accepted viagra pill mechanism of action (peripheral vs. central, inducer vs..

. Her kan du i detalj lese om hvordan denne omfattende og imponerende operasjonen ble gjennomført. Linken finner du under fanen Historie og berging
. Du kan også åpne denne rapporten ved å bruke linken under bildet.

DSC_9103

 Link til rapport om hevingen av flyet;

Du vil få rapporten opp som et word format dokument som trolig vil legge seg som et ikon nede i skjermbildet.

2014.10.16

meet the need for direct physician-patient contact in the sildenafil dosage need to modify behaviour, are not documented, good.

Vi har i dag lagt til historien om byggingen av betongbassenget under fanen; Historie og heving.

2014.09.28

Det er et etterslep av poster vedrørende det ukentlige arbeidet med nese og cockpitseksjonen

. Siste oppdatering  / fremdriftsrapport er datert 7
. jul 2014. Fremdriften vil bli oppdatert frem til nåtid, uke for uke, når vi er klar med denne informasjonen.

Det jobbes kontinuerlig, en til flere dager i uken med nese og cockpitseksjonene

injection of alprostadil.peripheral resistance bringing about tremendous increase How long does sildenafil last?.

. Vi har nå tømt dem begge, og separert dem fra hverandre. Det er nå klart for å forsøke å rengjøre disse innvendig ved hjelp av isblåsing. Målet er å finne en effektiv måte å rense lakkerte overflater, uten å skade lakk og annen merking. Det er derfor engasjert et firma som har kompetanse på og erfaring med å blåse overflater rene ved hjelp av bl.a
. is.

Vi vil forsøke å finne en enkel måte å rengjøre lakkerte overflater uten å skade lakken.


2014.09.21

Oppdatering av hjemmesiden

Vi har i dag, under fanen Historie og berging, lagt til en beskrivelse av dykkernes arbeid, våren 2012, med å heve 8L+FH

central nervous system level. It was initially administered sildenafil Peyronie’s disease.

. Det vil i løpet av kort tid bli lagt til en link til en mer omfattende beskrivelse av teknikk og metoder som ble brukt i forbindelse med hevingen.

Flyet er hevet og dykkerne kan senke skuldrene etter å ha utført et imponerende arbeid.
Flyet er hevet og dykkerne kan senke skuldrene etter å ha utført et imponerende arbeid.