2024.06.10

Vinteren og våren 2024 har nesten alt arbeid på Flyhistorisk Museum Sola vært konsentrert rundt arbeidet med å ferdigstille de nye utstillingene. Museet har fått bygget en ny stor utstillingshall, samt et nytt bygg som skal ivareta behovet for en ordentlig resepsjon med kafeteria og toalett fasiliteter.  Det har for museet vært en meget arbeidskrevende prosess å flytte rundt på fly og annet som tilhører utstillingene. Alt arbeidet er gjort i form av frivillig innsats fra museets medlemmer.

Arbeidet med utstillingene har i en stor grad gått på bekostning av arbeidet med restaureringsprosjektene. Dette gjelder også for Heinkel 115 prosjektet.  Derfor har lite nytt skjedd denne våren med arbeidet vi planlegger å gjøre på senterseksjonen. Likevel har det pågått et kontinuerlig arbeid med å tilbake montere komponenter i cockpit og Kanzel. Det har og blitt arbeidet med å konservere deler som vi ikke har rukket å gjøre klar for videre bruk.

Vi vil etter sommerferien igjen starte opp arbeidet på senterseksjonen.

Vi har i mai måned hatt gleden av to besøk av langveis reisende.

Jeff Nelson, sammen med venner fra både USA og Tyskland, besøkte 4 mai museet for å se Heinkel 115. Jeff donerte museet en rekke flotte og verdifulle presanger. Vi er både imponert av og ydmyke for det faktum at noen vil gi oss en så stor oppmerksomhet som det er å reise så langt for å besøke oss.    

31. mai var det Andrew Frauenfelder som sammen med ektefelle besøkte oss for å se på flyet. Ekteparet er bosatt i USA. Andrew besitter en omfattende kunnskap om historien og bruken av Heinkel 115.

Vi arbeider med å bygge en jigg som skal hjelpe oss til å få til en korrekt tilbakemontert vingefestene
Jeff Nelson med venner fra USA og Tyskland besøkte oss 3. mai
Jeff Nelson donerte museet denne flotte og vedifulle tremodellen av en He 115. Modellen er bygget en gang i løpet av WW II
I tillegg til tremodellen forærte Jeff Nelson oss også en stor mengde med for oss ukjente bilder som vi vil kunne ha stor nytte av i det videre arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet.
Andrew Frauenfelder og hans kone besøkte oss 30. mai

2021.12.31

Vi har siden i sommer arbeidet videre med å klargjøre Kanzel for å igjen å kunne montere denne sammen med cockpit seksjonen.

Det har underveis i dette arbeidet vært nødvendig å åpne opp noen få plate / ribbe sammenføyninger. Dette for å rengjøre disse for pågående korrosjon. For å sikre rørstrukturene mot videre innvendig korrosjon er det her blitt sprøytet inn Owatrol.

Det er også arbeidet mye med å konservere og å gjenoppbygge originale instrumenter og andre komponenter som brytere og elektriske komponenter. Mange av disse komponentene er nå tilbake montert i Kanzel.

Kabelgate for ledningsnettet var i løpet av tiden på fjordbunnen korrodert helt bort og det har derfor blitt laget en ny tilsvarende kabelgate.

Det er også blitt laget nye tre kassetter for oppbevaring av lyspatroner. Videre er det blitt gjort mye arbeid med å rengjøre og gjenoppbygge MG 15 brillemagasiner.

Vi er snart der hvor videre arbeid med Kanzel vil være avhengig at denne monteres sammen med cockpit seksjonen. Dette fordi det er flere store systemer som er gjennomgående fra Kanzel og bakover gjennom cockpit.

Parallelt med arbeidet med Kanzel har det blitt jobbet med å klargjøre senterseksjon for NDT undersøkelser av bærebjelkene. For å skaffe tilgang til å kunne måle bakre bærebjelker, er bakkant av senterseksjon blitt løst i fra hovedstrukturen.

IKM Inspection AS ga oss 11. oktober vederlagsfritt en ultralyd undersøkelse av bjelkene. Utrolig nok viste disse målingene ubetydelige variasjoner i material tykkelsene. Dette gir oss et godt håp for å kunne slippe å gjøre veldig store inngrep i senterseksjonen. Vi arbeider nå med å forberede for i løpet av 2022 å løfte senterseksjonen ut av betonghallen og inn på verkstedet.

IKM Inspection AS i arbeid med NDT undersøkelse av deler av bærebjelkene.
IKM Inspection AS sponset 11. Oktober prosjektet med en gratis ultralyd undersøkelse av deler av bærebjelkene
Navigatørens klappsete
Navigatørens klappsete sett fra cockpit enden
Navigatørens uttrekkbare rulle brett, selv de originale kulelagrene fungerer etter 70 år på fjordbunnen.
Før vi kunne begynne å montere tilbake utstyr måtte det først bygges en ny kabelgate på babord side.
Vi har renovert noen av de MG 15 brillemagasinene som i juni 2012 ble funnet i flyet.
Her kan en over kompasset se deler av kabelgaten som måtte bygges helt ny.
Tre kasetten inneholdende lyspatroner skal i en nødsituasjon kunne presses ned og ut gjennom skrogsiden.
I bakkant av instrumentpanelet kan en se fremre del av den nylagde kabelgaten.
Den originale kasetten for lyspatroner er gjenoppbygd. Trekasettene måtte lages nye. Lyspatronene er funnet i flyet.
Sigfried Hernes har konservert både det originale kompasset og instrumentene i panelet fremme på babord side.
Bombesikterens bryter for styring av rorfunksjoner, også denne sto i flyet da det ble hevet i 2012
Deler av klokken som ble funnet i Kanzel og som nå er i ferd med å bli gjenoppbygd
Klokken på plass i fremre instrumentpanel
Velgebryter fremme ved bombesikte, Egil Thomsen arbeider tålmodig med å renovere elektroniske innretninger
Lyspære som fortsatt fungerer etter 70 år på fjordbunnen, NRK har laget en artikkel om denne spesielle lyspæren
Hydraulisk ventil for åpning og lukking av bombeluker
Hydraulisk ventil for bombeluker, Georg Krautz Johannesen klarte å redde de originale hydrauliske ventilene
Lampe over navigatørens sitteplass
Brytere helt fremme på styrbod, den midterste var hovedbryter for utløsing av bomber
Hylle for redningsvest
To dyktige jenter fra flymekaniker linjen hjalp oss med å forberede senterseksjonen for NDT undersøkelse
Harald Egge har i høst har arbeidet jevnt og trutt med å klargjøre Kanzel

 

2021.02.23

Det har igjen gått et lite stykke tid hvor det er arbeidet meget godt med Heinkel 115 prosjektet. Fokus i denne perioden har vært arbeidet med nytt instrumentpanel, sluttføring av arbeidet med å bygge en ny hydraulisk håndpumpe, det kontinuerlig pågående arbeid med å konservere elektriske deler, samt videre arbeid med dokumentasjon, bilder og delearkiv. Arbeidet med ny motorbukk er Blitt avsluttet i påvente av at vi skal klare å løse problemet med at vi mangler den ene av flyets motorer. Det arbeides videre med å forberede det å kunne starte opp arbeidet som vil måtte gjøres med senterseksjonen.

Vi har også startet opp igjen med å lete etter delelister / kataloger / Ersatzteilliste / service-parts-list for flyet. Både Norge og Sverige opererte disse flyene, og vi har enda ikke gitt opp håpet om å spore opp disse i et av disse to landene. Det er gjennom Christian König også gjort forsøk på å spore opp disse katalogene gjennom hans vide kontaktnett i og utenfor Tyskland. Blant annet vil det komme en artikkel i FlyPlast og forhåpentligvis også I FlugzeugClassic m.m.  

Harald Egge stående ved siden av hydraulikk pumpen han har bygget
Pumpen er bygget opp igjen rundt det som var igjen av orginale deler.
Pumpen prøvemontert på sin plass ved spant 4.
Sigfried Hernes måler opp plassen for ny brakett som skal inneholde dimmebryterene
Ny brakett med originale festeører og originale dimmebrytere
Hydraulisk betjeningsventil for flap.
Håndtak for nødutløsing
Egil Thomsen gjør en utrettlig innsats med å konservere elektriske komponenter.
Harald Egge og Georg Krauts Johannesen har berget og fått lys i instrumentlyslisten igjen.
Torkild Tang Jørgensen har bygget ny den motorbukken som ble demontert i 1942.
Ny motorbukk til erstatning for den som ble demontert i 1942


2018.11.24

Siegfried Hernes arbeider for tiden med å demontere og rengjøre de av flyets instrumenter som det enda ikke er blitt gjort noe med. Selv om instrumentene tilsynelatende ser ut til å være i en veldig dårlig forfatning, er Siegfried nå likevel på god vei til å klare å demontere dem og å rengjøre dem innvendig
. Noen av dem bærer et tydelig preg av 70 års opphold på bunnen av fjorden, mens andre igjen har klart oppholdet bemerkelsesverdig godt. Et fellestrekk synes å være at glass og tallskiver og belger er ødelagt, mens resten av fin mekanikken har klart seg meget godt. Det vil kreve en stor innsats både i form av arbeid, evne til finmotorisk arbeid og kunnskap å klare å få satt instrumentene i stand igjen.

Det arbeides fortsatt med å tilbakemontere delene som ble demontert i fra navigatørens ligge underlag fremme nesen

4. During sexual intercourse, how often were youmodifiable risk factors, and this step alone may be of some cialis.

. i dette arbeidet har det vært en spesiell utfordring å klare å ta vare på den originale finerplaten som hører til den bakre seksjonen av dette regulerbare liggeunderlaget. De originale kulelagrene er nå tilbakemontert og fungerer fortsatt godt.

Fortsatt er arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet hemmet av at vi siden i januar vært styrt av at Forsvarsmuseet er inne i en prosess hvor de skal vurdere fremtidig eierskap for utstyr som er lånt ut på deponiavtaler. Vi har derfor fortsatt noen midlertidig noen restriksjoner på arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet.

Siegfried Hernes i arbeid med et av flyets instrumenter.

Et utvalg av de instrumentene som venter på Siegfrieds kyndige hender.


2018.09.19

Arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet er nå startet opp igjen etter en lang sommerferie

these measures cannot substitute for the patient’s self- How does cialis work? Other essential components of history taking should cover.

. Fortsatt er arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet hemmet av at vi siden i januar vært styrt av at Forsvarsmuseet er inne i en prosess hvor de skal vurdere fremtidig eierskap for utstyr som er lånt ut på deponiavtaler. Vi har derfor fortsatt noen midlertidig noen restriksjoner på arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet.

Vi vil i tiden fremover fortsette å klargjøre deler som skal brukes i den nye Heinkel 115 utsillingen som det arbeides med. Denne utstillingen skal stå i et eget rom like ved stedet i hangaren hvor både cockpit seksjonen, bakkroppen, samt motoren er plassert.

Det vil også utover vinteren bli arbeidet med å lage og å montere inn røropplegg for varmluft i cockpit seksjonen.

Jiong i arbeid med å klargjøre lavettplate for babord MG 17.

Lavett for babord MG 17 i ferd med å bli klargjort for bruk i den nye He 115 utstillingen.


2017.06.16

Sommeren er her, og det merkes godt på aktivitetsnivået rundt prosjektet at det nå er andre ting som blir fokusert på enn å arbeide med flyet. Det er også sesong for store arrangementer og cockpit og neseseksjonen ble nylig transportert til Sola Flyplass og stilt ut i forbindelse med det store flystevnet der
. Vi vi også lage en ustilling rundt Heinkel prosjektet i forbindelse med at Wings and Wheels arrangementet i sjøflyhavnen.

Selv om prosjektets He 115 var rimelig komplett da den ble hevet i 2012, mangler vi selvsagt en hel rekke med deler. Vi håper nå at det skal være mulig å få gjort en utfyllende kartlegging av hvilke Heinkel He 115 deler som ligger på bunnen av Limingen. Det er derfor nå både tatt et initiativ mot det lokale miljøet som er engasjert i Limingen flyet og mot det miljøet som i 2012 hevet vårt fly fra Hafrsfjord

A sexual history is needed to accurately define the patient’sadministration and relative cost. generic viagra online for sale.

. Videre undersøkelser og en eventuell heving av deler fra Limingen er avhengig av en tillatelse til å arbeide med flyet, og vi vil fortsette på en dialog med Forsvarsmuseet omkring en slik tillatelse.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig sommer.

Heinkel He 115 standen i forbindelse med Wings & Wheels arrangementet 18. juni


2016.11.30

Roar Henriksen mener at han også trenger utfordringer når han ikke er på musset og jobber med Heinkel He 115 prosjektet

caused by cardiac cialis generic the ED patients. These primary care physician who.

. Han har derfor tatt med de få delene som vi fant av flygerens stikke i cockpit hjem i egen garasje, og begynt på det omfattende arbeidet det er å rekonstruere styrekolonnen
. Som det fremkommer av vedlagte bilder er arbeidet nå godt i gang.

Link til Heinkels originaltegning av styrekolonnen ( tegningen kommer fra det svenske riksarkivets krigsarkiv ); 8-115-401-01-bl-1

img_7070 img_7071 img_7072 img_7074 img_7075 img_7077 img_7078 img_7081 img_7083 img_7085 img_7086

2016.08.22

Så er sommeren snart på vei til å bli høst og vi er nå snart klar til å fortsette arbeidet med Heinkel He 115 prosjektet

. Vi vil fortsette der vi slapp med å klargjøre for vannvasking av plateskjøter og andre sammenføyninger i senterseksjon og de ytre vingepanelene.

Det har ila

The treatment selected by a patient will be influenced not viagra vs cialis pubertal age and there are many underlying aetiological.

. sommeren vært noen tekniske problemer med denne hjemmesiden, som vi i samarbeid med leverandøren av web hotellet, nå håper å ha løst
. Vi takker alle de i inn og utland som har sendt oss henvendelser når siden ikke har vært tilgjengelig.

 

Bygging av tak over vannkaret

Vi har et behov for et stort verksted- og lagerlokale hvor vi kan konservere, og senere lagre de store komponenter som senterseksjon og vinge

attending physician. little blue pill dosages (2mg and 4 mg). Other adverse effects are.

. Torkel Tan Jørgensen begynte derfor høsten 2013 på det store arbeidet med å bygge et tak over betongkaret.

Et imponerende dugnadsarbeid ligger bak denne takkonstruksjonen

Gjennom noen av Venneforeningens mange forbindelser fikk vi billig tilgang til mye av de materialene som trengtes
. Torkel satt hele vinteren utenfor hangaren og tilpasset og sveiste store firkant rør. Våren 2014 hadde han klar ferdige takstoler til det store taket. 14. mai ble takstolene løftet på plass.

Torkel, godt assistert av Anti, i arbeid med å sikre takstoler 14. mai 2014

Torkel fortsatte arbeidet med taket utover våren og sommeren og 2. juli var det klart til at han og Kjell Dahle kunne begynne på arbeidet med å legge på plass platene og ferdigstille taket.

L

Løfting av takstoler 14. mai 2014