2021.02.23

Det har igjen gått et lite stykke tid hvor det er arbeidet meget godt med Heinkel 115 prosjektet. Fokus i denne perioden har vært arbeidet med nytt instrumentpanel, sluttføring av arbeidet med å bygge en ny hydraulisk håndpumpe, det kontinuerlig pågående arbeid med å konservere elektriske deler, samt videre arbeid med dokumentasjon, bilder og delearkiv. Arbeidet med ny motorbukk er Blitt avsluttet i påvente av at vi skal klare å løse problemet med at vi mangler den ene av flyets motorer. Det arbeides videre med å forberede det å kunne starte opp arbeidet som vil måtte gjøres med senterseksjonen.

Vi har også startet opp igjen med å lete etter delelister / kataloger / Ersatzteilliste / service-parts-list for flyet. Både Norge og Sverige opererte disse flyene, og vi har enda ikke gitt opp håpet om å spore opp disse i et av disse to landene. Det er gjennom Christian König også gjort forsøk på å spore opp disse katalogene gjennom hans vide kontaktnett i og utenfor Tyskland. Blant annet vil det komme en artikkel i FlyPlast og forhåpentligvis også I FlugzeugClassic m.m.  

Harald Egge stående ved siden av hydraulikk pumpen han har bygget
Pumpen er bygget opp igjen rundt det som var igjen av orginale deler.
Pumpen prøvemontert på sin plass ved spant 4.
Sigfried Hernes måler opp plassen for ny brakett som skal inneholde dimmebryterene
Ny brakett med originale festeører og originale dimmebrytere
Hydraulisk betjeningsventil for flap.
Håndtak for nødutløsing
Egil Thomsen gjør en utrettlig innsats med å konservere elektriske komponenter.
Harald Egge og Georg Krauts Johannesen har berget og fått lys i instrumentlyslisten igjen.
Torkild Tang Jørgensen har bygget ny den motorbukken som ble demontert i 1942.
Ny motorbukk til erstatning for den som ble demontert i 1942


Bookmark the permalink.

Comments are closed.