2021.05.23

Vi har fått den gledelige meldingen om at Heinkel He 115 prosjektet av Riksantikvaren er blitt tildeldt midler til arbeidet på flyets senterseksjon. Tildelingen er begrenset opp til 40000 kroner og skal brukes til forberedelser og bygging av en gigg som vi trenger for å kunne arbeide på senterseksjonens bærebjelker.

Før vi kan starte arbeidet med å bygge en slik gigg vil vi først kartlegge omfanget av korrosjonsskader på bærebjelkene. Til å gjøre en slik kartlegging vurderer vi å bruke NDT som metode. Vi er i den anledning allerede i kantakt med IKM Inspection AS som har vært på befaring og sett på senterseksjonen. Deres foreløpige oppfatning er at bruk av ultralyd som metode vil gi oss det beste resultatet. De vil nå gjøre en mer utfyllende vurdering av hvordan de best kan gjøre en kartlegging av korrosjonsskader i bærebjelkene.

IKM på befaring av senterseksjon
Stein forklarer hvordan bærebjelken er bygget.
Front av senterseksjon før vi hadde demontert alt utstyr i forkant.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.