2024.02.22

Heinkel 115 prosjektet har nådd en ny liten milepæl i det at senterseksjonen nå er blitt lagt på plass i den «jernsengen» som vi har bygget. Formålet med innretningen er at senterseksjonen skal ligge i denne mens det blir arbeidet med vinge og flottørfestene.

“Jernsengen” er bygget slik at vi indivuelt kan justere 12 trykkpunkter opp mot vingebjelkene
Bjørn Magnussen og Harald Øverland i gang med å plassere “sengen” under senterseksjonen.
Kjell Sivertsen her igang med å finjustere vinkler i forbindelse med byggingen av “jernsengen”
Kjell Sivertsen kontrollerer vinkelen før videre sveising. Det var viktig at alle vinkler ble riktige da toppen av vingebjelkene, som seksjonen skal hvile imot, bare er 40 mm brede.

Vi er nå i gang med arbeidet med bygging og montering av jigger som skal hjelpe oss med å fiksere de 8 vinge festene når disse skal tilbake monteres på senterseksjonen.  

Prøvemontering av deler til jigg for vingefester
Det gjenstår enda mye arbeid på jiggene før vi kan begynne på arbeidet med vinge festene.

Sveising av deler til jiggene.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.