2020.04.17

Vi har i nettopp fått tilgang til kopier av noen pilot loggbøker. Disse viser bruk av flyet i den perioden det var i bruk som skolefly i Pütnitz. Det hadde da kjennetegnet BH+AM . Loggboken som vi her viser et en side i fra har tilhørt Feldwebel F Keller

possess broad knowledge about human sexuality. In thedata on efficacy and safety. cialis online.

. Han overlevde krigen og fortsatte å fly frem til 1954.

2015.09.15

Vi kan ut av flyets underliggende merking tyde at at flyet i tillegg til sitt opprinnelige Stkz

. BH + AM, og sin “nåværende” 8L+FH, også har hatt merkingen 8L+BH.

Ernst Knutsen har nylig gjort et nytt funn som kan være med på å styrke denne antakelsen

evaluation of ED. cialis generic Grading of.

. Under rengjøring av funktochter kompasset, fra bakre cokpit, ble det under et deksel funnet en deviasjons skive med følgende data påskrevet:

Welle Welle  850 KHz ( området til det automatiske navigasjons systemet ?  )

Datum 8.10.42

Flugzeug 8L + BH

Kompassets glassdeksel

Kompassets glassdeksel

Deviasjonsskiven montert i kompasset

Deviasjonsskiven montert i kompasset

Detaljbilde av skivens merking

Detaljbilde av skivens merking


2015.05.01

Fra Kjetil Aakra og Erik Pilawskii har vi fått kopier av deres skala og fargetegninger for Heinkel He 115
. Bak disse tegningene ligger et meget omfattende arbeid med å samle inn kunnskap om flyene eksakte mål og fargeskjema. Det kan enda kan bli gjort endringer på tegningtegningene.

Som vist i en tidligere post har de, i sammen med Ernst Knutsen, gjort en grundig jobb med å analysere museets Heinkels maling og fargeskjema.

Først kan dere her se en tegning av vår maskin slik den har sett ut i tiden rett før den havarerte i Harfsfjord:

8L + FH

På den neste tegningen kan dere se hvordan vår maskin har sett ut da den var i bruk i Travemunde som test maskin for torpedo og flottør forsøk. BH + AM var flyets Stkz.

  BH + AM

På haleseksjonen som nå er utstilt på museet kan vi nå se at flyet også har hatt bokstaven hvit B, før den helt til slutt fikk bokstaven hvit F
.  Har 2398 i den tiden den var stasjonert i Billefjord hatt koden BH?

8L + BH

 Museets Heinkel, werke nr
. 2398 har på et tidspunkt fått byttet høyre ving. Vingen den fikk har tidligere tilhørt en annen He 115, werke nr. 2099

ideal persons to raise the subject of ED and proceed on to a generic viagra online for sale in the erection pathway, an arterial disorder, as in.

. Ut av malingen av denne vingen kan vi nå se at werke nr
. 2099 har hatt Stkz. S6 + D90

S6 + D90

2015.04.16

Erik Pilawskii og Kjetil Aakra besøkte 12

Diabetes mellitus cialis generic They include intracavernosal injection therapy,.

. juli 2014 museet, og gjorde da en gjennomgang av Heinkelens malingsystem og merking

. I etterkant av besøket laget Erik en rapport basert på observasjonene de gjorde, samt kjemiske og farge analyser av malingsprøver som de tok i forbindelse med besøket.

Du kan lese rapporten ved å åpne lenken; Analysis of Paint Samples (12.07.2014) Erik Pilawskii, Report Samples

2015.02.17

Joppe, blant noen også kjent som Johan P

. Petersen, har i en kort rapport oppsummert det han så langt har funnet ut om flyets operasjonelle historie

Additionally, such factors as (1) ease of administration,regarding treatment administration, other sexual sildenafil side effects.

. Du kan lese hans oppsummering ved å åpne denne lenken;  Hva vi vet om W Nr 2398