2015.09.15

Vi kan ut av flyets underliggende merking tyde at at flyet i tillegg til sitt opprinnelige Stkz

. BH + AM, og sin “nåværende” 8L+FH, også har hatt merkingen 8L+BH.

Ernst Knutsen har nylig gjort et nytt funn som kan være med på å styrke denne antakelsen

evaluation of ED. cialis generic Grading of.

. Under rengjøring av funktochter kompasset, fra bakre cokpit, ble det under et deksel funnet en deviasjons skive med følgende data påskrevet:

Welle Welle  850 KHz ( området til det automatiske navigasjons systemet ?  )

Datum 8.10.42

Flugzeug 8L + BH

Kompassets glassdeksel

Kompassets glassdeksel

Deviasjonsskiven montert i kompasset

Deviasjonsskiven montert i kompasset

Detaljbilde av skivens merking

Detaljbilde av skivens merking


Bookmark the permalink.

Comments are closed.