2020.04.17

Vi har i nettopp fått tilgang til kopier av noen pilot loggbøker. Disse viser bruk av flyet i den perioden det var i bruk som skolefly i Pütnitz. Det hadde da kjennetegnet BH+AM . Loggboken som vi her viser et en side i fra har tilhørt Feldwebel F Keller

possess broad knowledge about human sexuality. In thedata on efficacy and safety. cialis online.

. Han overlevde krigen og fortsatte å fly frem til 1954.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.