2021.05.24

Vi er på leting etter en mer utfyllende teknisk dokumentasjon for Heinkel He 115 enn det vi i dag allerede har. Vår beholdning av teknisk dokumentasjon er i dag begrenset til en samling ufullstendige tegninger og de fly håndbøkene som er i salg hos Archiv- Haffner. Det som vi aller helst håper å finne er dele håndbøkene som alle tyske av aktuell årgang flytyper var utstyrt med. Utover Ersatzteilliste / delelister er vi selvsagt interessert i all informasjon om Heinkel 115.

Det er mulig at det ved krigens slutt var ingen interesse hos de seirende parter for å ta vare på He 115 dokumentasjon. Dette muligens fordi flyet da allerede representerte en da «umoderne» teknologi. Derfor ble gjerne denne dokumentasjonen overlatt til sin egen skjebne.

Også her i Norge synes det som om Heinkel 115 dokumentasjonen ikke har blitt tatt godt vare på. Vi har ikke klart å spore teknisk materiale som kan ha blitt igjen ved fredsslutningen i 1945.

Vi har enda et håp om at det kan finnes mer materiale i Sverige, og har derfor gjort flere henvendelser dit.

Vår tyske venn, skribent og forfatter Christian König gjør en stor og imponerende innsats for å hjelpe oss med letingen etter dokumentasjon om flytypen. Han bruker sitt store nettverk til å etterlyse materiale. Christian har også skrevet artikler i tidsskriftene Flugzeug Classic og Luftwaffe Revue, hvor han etterlyser informasjon om Ersatzteilliste for Heinkel 115.

Christian König på hans besøkt hos oss 11. januar 2019
Bookmark the permalink.

Comments are closed.