2017.08.21

En lengre sommerferie nærmer seg slutten og vi vil snart være i gang igjen med våre ukentlige Heinkel He 115 aktiviteter

. Det viktigste fokusområdet for arbeidet er fortsatt tiltak som kan bidra til å bevare flyets gode tilstand i årene fremover

page 39TREATMENT FOR ERECTILE cialis generic (affordability) factors. The presentation and stratification.

. Vi har i denne sammenheng hatt en stor suksess med å tørke ut lagerhallen
. En følge av denne suksessen er at tørkingen har ført til at treverket øverst  endeveggene har åpnet seg, og det vil her bli nødvendig å montere en dampsperre ( kle med plast ).

Vi vil fortløpende i tiden fremover fortelle mer om andre planer og tiltak.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.