2023.03.16

Vi har nå tatt cockpit seksjonen ut ifra utstillingen og inn på verkstedet. Dette fordi vi skal arbeide inne i cockpit for å forberede den på å bli koplet denne sammen med Kanzel . Før vi kan skru seksjonene sammen, er det fortsatt mye gjenstående arbeid med å montere inn utstyr i cockpit. Dette er deler som tidligere er blitt tatt ut for å bli konservert. Når delene igjen er på plass i flyet kan vi skru cockpit og Kanzel i sammen som en enhet. Med cockpit og Kanzel montert sammen som en enhet, kan vi montere inn noen systemer som er gjennomgående i fra fremme i Kanzel og helt bak til bakkant av cockpit. Den siste delen av arbeidet med å gjøre ferdig nesen vil være å skru på plass igjen alle vinduene fremme i Kanzel.

Cockpit og Kanzel side om side på verkstedet.

Det er fortsatt noen deler som etter hevingen har blitt igjen nede på bunnen av Hafrsfjord. De for oss viktigste delene er her glass kuppelen fremme i nesen, samt skyve vinduet over navigatørens sitteplass. Vi var i januar ute i fjorden med en ROV for å merke posisjonen for hvor delene lå ligger Dessverre var da siktforholdene helt nede ved bunnen svært dårlige. Letingen ble da gitt opp i påvente av bedre siktforhold på fjordbunnen. Arbeidet med å merke delene vil bli tatt opp igjen så snart som siktforholdene på fjordbunnen igjen gjør det mulig å arbeide der nede med en ROV.

ROV ligger klar for sjøsetting.
Tor Arthur Andreasen ( t.v ) og Per Øhman klargjører for sjøsetting av ROV
ROV på vei ned mot fjordbunnen.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.