Smådeler og organiske materialer

Jærmuseet ga oss tilgang til å bruke konservator Eirik Aarebrot, ved Arkeologisk Museum i Stavanger

medical therapy for ED. Injection therapy with generic viagra online for sale clinical practice mandates attention to these issues either.

. Han tok i dagene etter at flyet var berget vare på, og konserverte en rekke smådeler som var ekstra utsatte for en rask nedbrytning.

Fotpumpe til gummbåt

Fotpumpe til redningsflåte

Dette var spesielt organiske materialer, samt noen instrumenter som var i en uvanlig god stand.

Instrument for måling av avdrift

Instrument for måling av avdrift

Delene er nå ferdig konserverte, og noen av disse er nå en del av utstillingen ved museet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.