2016.04.22

Vi arbeider for tiden med å demontere de siste smådelene fra senterseksjonen. I denne er det ennå igjen en del mindre braketter, slanger og bolter som vi ønsker å fjerne, mens det enda er mulig å få skrudd dem løs. På grunn av vanskelig tilgang til mange av mutrene, er dette både et vanskelig og tidkrevende arbeid. For vingenes del er det som skal ut nå ferdig demontert og ferdig katalogisert. Når vi nå snart også er ferdig med de demonteringene som skal fra senterseksjonen, vil vi være ved en betydelig milepæl; alt det som skal demonteres fra flyet er da ute, og vi vil også samtidig være ferdige med den omfattende jobben det har vært og fortløpende å katalogisere alt det som er blitt demontert.

Vi har også arbeidet videre med å få laget til et system som gjør at vi nå kan lagre alle de større delene som er blitt demontert hengende langs veggene, eller ned i fra taket. Alt dette for å gjøre hallen klar for jobben som venter, når vi skal vaske ut salt i fra de utallige sammenføyningene i vinger og senterseksjon.

Vi har nå som Georg har begynt å jobbe sammen med oss, fått et meget gledelig og godt kvalifisert tilskudd til gjengen som arbeider med flyet.

Vi har nå fått lagret alle større deler hengende opp i fra gulvet

Vi har nå fått lagret alle større deler hengende opp i fra gulvet

Bookmark the permalink.

Comments are closed.