2016.04.22

Vi arbeider for tiden med å demontere de siste smådelene fra senterseksjonen

. I denne er det ennå igjen en del mindre braketter, slanger og bolter som vi ønsker å fjerne, mens det enda er mulig å få skrudd dem løs
. På grunn av vanskelig tilgang til mange av mutrene, er dette både et vanskelig og tidkrevende arbeid
. For vingenes del er det som skal ut nå ferdig demontert og ferdig katalogisert

Low Risk generic viagra online for sale Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’s.

. Når vi nå snart også er ferdig med de demonteringene som skal fra senterseksjonen, vil vi være ved en betydelig milepæl; alt det som skal demonteres fra flyet er da ute, og vi vil også samtidig være ferdige med den omfattende jobben det har vært og fortløpende å katalogisere alt det som er blitt demontert.

Vi har også arbeidet videre med å få laget til et system som gjør at vi nå kan lagre alle de større delene som er blitt demontert hengende langs veggene, eller ned i fra taket. Alt dette for å gjøre hallen klar for jobben som venter, når vi skal vaske ut salt i fra de utallige sammenføyningene i vinger og senterseksjon.

Vi har nå som Georg har begynt å jobbe sammen med oss, fått et meget gledelig og godt kvalifisert tilskudd til gjengen som arbeider med flyet.

Vi har nå fått lagret alle større deler hengende opp i fra gulvet

Vi har nå fått lagret alle større deler hengende opp i fra gulvet


Bookmark the permalink.

Comments are closed.