2014.10.07

Jærmuseet har nylig, i tre uker, lånt oss konservator Eirik Aarebrot til å hjelpe oss

cardiovascular diseasecarried out by the National Population and Family generic viagra.

. Eirik har i disse ukene arbeidet med å rengjøre og konservere smådeler, som tidligere er tatt ut fra nese og cockpitseksjonene.

Det arbeides fortsatt med å løsne gjenværende skruer m.m
. i nese seksjonen, som nå står oppreist i en opp ned posisjon på gulvet i verkstedet.

Vi passerte i uken som gikk den milepælen at vi ikke lenger har deler, som er tatt ut i fra nese og cockpit seksjonene, lagret i vann
. Disse er nå rengjort, tørket og smurt inn med Lanolin.

Videre fremdrift i rengjøringen av cockpit seksjonen, ved hjelp av blåsing med tørris, er avhengig av en ny periode med stabilt vær.

Ernst Knutsen arbeidende inne i nese seksjonen

Ernst Knutsen arbeidende inne i nese seksjonen


Bookmark the permalink.

Comments are closed.