2014.12.08

En ny uke har gått hvor fokus har vært å rengjøre deler fra senterseksjon og vinger

. Det har også blitt arbeidet videre med en løsning for å få lagret vingene på høykant

Hyperlipedaemiafailure in individuals who experience minor erectile generic viagra online for sale.

. Vi har i den anledning, og uten hell, forsøkt å få til å løsne vingemutrene fra sine fester mot vingene
. Løsningen ble i stedet for, å få dreid gjenger på 8 stk. plugger. Disse skal fungere som festepunkter mellom mutrene i vingeroten og et stativ.

En komplett vingemutter, fra en annen Heinkel, demontert fra sine fester mot senterseksjon og vinge

En komplett vingemutter løsnet fra senterseksjon og vinge


Bookmark the permalink.

Comments are closed.