2015.03.01

Roar Henriksen har testet hvordan Sitronsyre kan fungere som kjemikalie i forbindelse med fjerning av rust i fra stålkomponenter

. Ultralydvaskeren som ble brukt, er et mindre apparat som er kjøpt på Biltema. Dette apparatet har et svakt varmeelement, noe som gjør oppvarmingstiden lang
. Varmt vann, til å blande ut Sitronsyre pulveret i, ble derfor hentet fra springen. En spiseskje Sitronsyre konsentrat ble blandet ut i 2- 3 liter vann, og så fylt i ultralydvaskeren.

Tre halvmåner, som tilhører flyets vingemutrer, ble først plassert opp i en mindre beholder fylt med Biltema kaldavfetting. Beholderen ble så satt ned i Sitronsyren i ultralydvaskeren. Her sto beholderen i 30 minutter, mens ultralydvaskeren var i drift.

Det er mulig og samtidig å ha flere typer materialer oppe i vaskeren. Dette kan være materialer som hver for seg krever forskjellige syrer / kjemikalier. Løsningen er å ha f.eks
. vann i vaskerens bad. I dette badet kan en plassere, et eller flere, glass som inneholder ulike typer materialer og vaskekjemikalier

General Considerations viagra • “How strong is your desire for sex, now and in the.

. Metoden gir en stor samtidig fleksibilitet, samt at en ikke må tømme vaskerens beholder for å bytte til nytt kjemikalie.

Deler etter rensing i ultralydvasker med  sitronsyre oppi.

Deler etter rensing i ultralydvasker med sitronsyre oppi.

Etter å først å ha blitt kjørt i 30 minutter i kaldavfetting, ble halvmånene lagt direkte ned i Sitronsyren. Her lå delene mens ultralydvaskeren ble kjørt i 1 time. Temperatur i Sitronsyren steg i løpet av denne tiden fra ca. 50- til 80° c.

Halvmånene ble deretter tatt ut av Sitronsyre badet, og de siste restene fra vaskeprosessen ble børstet på stålbørste. Delene ble så påført Lanolin.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.