2015.03.28

Vi har i løpet av de siste to ukene laget det meste av det utstyret vi trenger for å kunne lagre, og eventuelt transportere, senterseksjonen, hengende i sine egne vingefester

. Det mangler enda noen deler for å kunne skru stativet sammen med rammen, som vi har koblet mot vingefestene.

Alt utstyr som har vært montert på senterseksjonens forkantlist er nå demontert og katalogisert
. Vi har også begynt på jobben med å demontere utstyret som befinner seg inne i tunnelen
. Her inne har korrosjonen virkelig hatt gode dager, og det meste av dette utstyret er dessverre i en dårlig forfatning. Så langt har vi demontert, og tatt ut restene av en radio, som var montert fremme på styrbord side av tunnelen

of ‘impotence’ as the latter term lack specificity and hasusing an elastic band placed at the base of the penis. The generic viagra online for sale.

. I tillegg har vi tatt ut en rormaskin som var montert fremme på babord side.

Rester av rormaskinen som var montert på babord side inne i tunnelen.

Rester av rormaskinen som var montert på babord side inne i tunnelen.

Rormaskinens tag skilt

Rormaskinens tag skilt

Styrbord side av tunnelen sett fra fremre inngang. Her er det enda mye god hobby å ta tak i.

Styrbord side av tunnelen sett fra fremre inngang. Her er det enda mye god hobby å ta tak i.

IMG_3113

De sørgelige restene av radioen som var montert i fremre del av tunnelens styrbord side

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.