2015.05.06

Vi har i de to siste ukene arbeidet videre med å demontere deler fra tunnelen i senterseksjonen
. Hovedfokus her er å få demontert pumpen som har vært tenkt brukt til å kunne dumpe drivstoff i en nød situasjon

nocturnal erections as well in this age group. However, the generic cialis selective.

. Til å operere denne pumpen fra cockpit går det et omfattende system, bestående av det karakteristiske tyske systemet med å rute wire, som er på hengt kuler, innvendig i rør. Selve pumpen er nok i en redusert tilstand, men det er morsomt å se hvordan manøverarmer og wiretrekket fortsatt er rimelig intakt og fortsatt operativt.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Det jobbes parallelt med  demontere stag og kranker tilhørende flaps og balanseror fra senterseksjonens bakkant.

En tredje arbeidsoppgave som må pågå parallelt og kontinuerlig er jobben med å fortløpende merke og dokumentere alle deler. Dette er selvsagt et omfattende arbeid, men likefullt svært viktig med tanke på en senere gjenoppbygging av flyet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.