2015.06.07

Igjen har vi bak oss uker med demontering av utstyr fra tunnelen i senterseksjonen. Det minker nå sterkt på gjennværende utstyr av litt størrelse, men det er enda igjen store mengder med ledningsklammer m.m. som bør løsnes før vi starter på arbeidet med å fjerne salt fra sammenføyningene.

Etter at vi fikk hengt senterseksjonen opp i et bærende stativ har vi nå fått en grei tilgang til rommene rett bak motorene

Further Specialised Tests include :Intermediate viagra generic.

. Rommene inneholder i hovedsak inneholder utstyr til og lavetter for de to M.G
. 17 maskingeværene som flyet var utstyrt med. Dette var fast fikserte våpen med skyteretning bakover.

Fra rommet fra styrbord rom. Her er ammunisjonskassen nå tatt ut, og en ser her en kasse brukt til tomhylser.
Fra rommet fra styrbord rom. Her er ammunisjonskassen nå tatt ut, og en ser nå her en kasse brukt til tomhylser.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.