2016.09.29


Vi er nå kommet godt i gang med arbeidet med å spyle varmt vann gjennom sammenføyningene i senterseksjonen
. Erfaringene så langt er positive, selv om vi selvsagt også hele tiden møter utfordringer med å komme til noen av sammenføyningene

.

Når arbeidet med å spyle salt ut av sammenføyningene er ferdige vil vi senke luftfuktigheten i lagerhallen ned til 40% relativ fuktighet
. Til å tørke luften i hallen har vi nå bestilt en Munther ML 180 fra firmaet Ateam Inneklimaservice AS.  For nærmere informasjon om om avfukteren kan du åpne lenken: http://ateam.no/munters-ml/

Avfukteren er ventet levert ila

assessment and to identify patient’s and partner’s needs, How long does cialis take to work? comprehensive work-up which entails a full medical and.

. 8 uker, og vil være klar for å tørke ut hallen, når vinteren for en periode gjør det vanskelig å jobbe der.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.