2017.04.16

En ny måned er gatt siden siste post på hjemmesiden og det er lite nye spennende ting som ikke er vist frem før vi nå kan vise frem nye bilder av. Likevel har vi arbeidet jevnt og trutt også gjennom denne siste måneden, men det tar lang tid å rense kulelager og andre smådeler som vi nå holder på med. Dette er deler som tilhører det flyttbare liggeunderlaget som navigatøren brukte når denne enten skulle ligge med ansiktet over bombesiktet eller til å ligge på når fremre MG 15 skulle brukes. I tillegg arbeides det med å rengjøre bryterne som flygeren brukte når motorene skulle startes. Det er også arbeidet videre med å reparere styrbord høyderor.

Heinkel He 115 prosjektet deltok i slutten av mars på et internasjonalt seminar i Sverige hvor temaet var berging av flyvrak fra fersk og saltvann.

Bildene nedunder er av Fernkurskreisel instrumentet som har vært plassert nede på instrumentbrettet, like ved flygerens venstre kne

peripheral activity, are under review at the time of this• Past surgery : How to get viagra.

. Instrumentet ble for et stykke tid siden renset og konservert av  konservator Eirik Aarebrot
. Dessverre er mye av det andre utstyret fra cockpit i en vesentlig dårligere stand enn dette instrumentet.

Fernkurskreisel

Bookmark the permalink.

Comments are closed.