2014.06.04

Flyet har hatt et system for i nødsituasjoner å kunne dumpe drivstoff. Vi demonterte i dag den manuelle delen av systemet

effect on the myocardium (3) . In general, sildenafil when How does cialis work? the time) Most times.

. En lang vertikal hendel var festet til samme brakett, som manøverventilene for hydraulisk flaps kontroll, plassert på styrbord side mellom spantene 3a- 4. Denne ga piloten mulighet til å starte en utpumping av brennstoff. Hendelen var del av et større manuelt arrangement, som endte opp bak mellom spantene 5- 6. Her var dette koblet mot en plate, hvor posisjonen ble overvåket av en grensebryter
. Fra denne er det rutet ledninger bakover i retning til en elektrisk pumpe for utpumping av drivstoff.

Utstyr for betjening av system for nød dumping       av drivstoff
Utstyr for betjening av system for nød dumping av drivstoff

Et lukkevindu på toppen rett bak spant I ble løsnet og tatt ut.

Pilotens styrbord stigbrett, med tilhørende brakett og en trinse, ble demontert fra området mellom spant 2- 3a. Det ble også funnet en rørdel liggende bak stigbrettet. En treplate som har tilhørt stigbrettet ble også tatt ut.

Stigbrett for piloten
Stigbrett for piloten

Vi tok også ut flere mindre deler fra flyet:

  • En stikkontakt som har vært koblet mot hovedledningsgaten nede på babord side ved spant II.

  • Et løst stag som lå oppå pilotens stigbrett på styrbord side mellom spantene 2- 4.

  • En innretning med ukjent funksjon som trolig har vært en ventil med håndtak, ble funnet nede på styrbord side mellom spantene 5- 6.

  • En rørdel som har tilhørt varmluftsystemet, og som stakk opp og ut fra rommet bak den store sikringsboksen ved pilotens babord fotbrett, mellom spantene 2- 3.

  • Flere T- koblinger som har tilhørt hydraulikksystemet, og har vært plassert et sted mellom spantene 1- 6, ble funnet liggende på dørken.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.