2014.06.02

Vi har i dag tatt ut en brakett for en brannslukker som var montert nede på spant 3a, like ved pilotens høyre ben

effective treatment methods has been increased availabilitysatisfied Very How long does cialis last?.

. En tøypakning var plassert i bunnen av- og en fastnøkkel var festet til braketten.

Holder for brannslukker som var plassert nede ved pilotens høyre ben.
Holder for brannslukker som var plassert nede ved pilotens høyre ben.

Festet for siderorspedal på babord side, ved spant 2, ble skrudd ut.

Pilotens babord fotbrett, som består av stålrør med en finerplate på toppen, ble løsnet fra området mellom spantene 2- 3a.

En dobbel brakett som var montert nede på babord side spant 6 ble demontert.

Feste for babord siderorspedal.
Feste for babord siderorspedal.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.