2014.05.28

I dag fikk vi tatt ut trottelkassen med tilhørende rør og overføringer. Kassen er etter forholdene i en god stand.

Motor og propellkontroll
Motor og propellkontroll

Et skilt som viser oversikten over innholdet i sikringsboksen, under pilotens stigbrett på babord side, er i en dårlig forfatning. Vi valgte derfor å demontere dette selv om sikringsboksen vil bli stående enda en stund.

En kasse som var lokalisert i området mellom trottelkassen og pilotens babord stigbrett / fothviler, ble tatt ut. Kassen har fungert som et koblingspunkt hvor diverse kjettinger er koblet mot wirer. Det er også flere gjennomgående kjettinger. Kassen er i dårlig stand mens kjettingene ser ut til å ha klart oppholdet på fjordbunnen bedre.

En brakett med trinse ble demontert fra området mellom spantene IV- V nede på styrbord side

the rest ofPsychiatric How long does sildenafil last?.

. Det gikk en wire fra trinsen og opp i kjedekassen, som er montert litt lenger oppe på samme side.

Et deksel til, samt kasse / kanal for kjeder og wire, som var montert nede mellom spant IV- V på styrbord side, ble demontert.

En boks ble demontert fra skottet oppe på styrbord side mellom spantene IV- V.

Et regulerbart feste, med tilhørende brakett, for navigatørens klapp sete, ble demontert fra styrbord side, mellom spantene IV- V.

Trottelkasse med tilhørende røroverføringer
Trottelkasse med tilhørende røroverføringer

Vi har i dag også tatt ut noen mindre deler:

  • En brakett som var plassert på veggen bak klapp sete, og som muligens har blitt brukt til å holde setet i oppslått ( i bruk ) stilling.

  • En brakett som kan ha fungert som sikring for navigatørens klapp sete når dette har stått i oppslått ( ikke i bruk ) stilling.

  • En bøyle med en underliggende plate som var naglet til skottet, oppe på styrbord side, mellom spantene IV- V, ble demontert
    . Til hver ende av bøylen var det naglet lærrem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.