2014.05.21

Det ble i dag tatt ut en boks som inneholdt flere dimmebrytere

(12)than half sildenafil dosage.

. Denne var plassert et stykke oppe på babord side, mellom spantene 3- 4. Boksen er i dårlig forfatning og vil gå i oppløsning.

Brytere for lysjustering

Brytere for lysjustering

En utvendig luke som er plassert på babord side, mellom spantene III- IV, like under bakre plexiglass rute, ble demontert.

Et instrument med kjededrift, med tilhørende deksel, og som trolig har fungert som posisjons indikator for et utstyr, ble demontert fra nede på styrbord side ved spant IV.

Det ble også tatt diverse mindre deler:

  • En plate som har stått bak en bryter som var plassert midt oppe på styrbord side mellom spantene III- IV, ble demontert.

  • Som andre dager har det også i dag dukket opp noen løse små deler med ukjent funksjon og plassering

    . Disse er vurdert og registrert med de opplysningene som vi har tilgjengelig.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.