2014.07.02

Vi har nå så mye erfaring med å skru ut vinduer, at vi denne dagen fikk løsnet de fleste av de gjenværende plexiglass rutene på babord side:

 • Vindu – nederst – fremst- spant I- II.

 • Vindu – øverst – fremst- spant I- II.

 • Vindu – øverst i midten- spant I- III.

 • Vindu – nederst – bakerst- spant I- III.

 • Vindu – øverst – bakerst- spant III- IV.

 Det ble også brukt mye tid på å feste på plastskilter, og å beskrive og fotografere hovedledningsgaten som strekker seg langs babord side.

En del av hoved ledningsgaten langs flyets babord side i cockpit og neseseksjonen
En del av hoved ledningsgaten langs flyets babord side i cockpit og neseseksjonen

Følgende komponenter ble skiltet og beskrevet:

 • Bryter (hovedbryter) koblet mot hovedledningsgaten ved spant III.

 • Hannkontakt for gjennomgang fremover i spant V. Kontakten er terminert i vertikal rekkeklemme på spant 2 og er merket V 30.

 • Hunnkontakt for gjennomgang fremover i spant V. Kontakten er koblet mot den store rekkeklemmen rett bak spant 1, og er merket L-12.

 • Kontakt som er skrudd fast ute til venstre på fremsiden av spant V, og er merket V 40. Ledningene fra denne kontakten går fremover i hovedledningsgaten. Kontakten peker bakover.

 • Koblingspunkt / kontakt med blindplugg som er koblet mot hovedledningsgaten, like ved spant IV
  . Rett ovenfor er det merket C12 / 11.

 • Trykk-knapp mellom spant II- III som er koplet mot hovedledningsgate

  • The majority of patients assessed to be at low orinjectable alprostadil and bleeding sildenafil side effects.

  . Ledningen er festet med 2 klammer.

En av mange bryter bokser i cockpit og neseseksjonen
En av mange bryter bokser i cockpit og neseseksjonen
 • Restene av en lampe som er koblet mot hovedledningsgaten ved spant IV.

 • Hannkontakt for gjennomgang bakover i spant V på babord side. Den er merket L 11.  Ledningene fra kontakten er en del av hovedledningsgaten fremover.

 • Rekkeklemme mellom spantene IV- V. Ledningene fra denne går oppover og gjennom spant IV og bakover og ned til nedre rekkeklemme mellom spant 1 – 2. Fra undersiden går det en ledning rett nedover og en ledning fremover i hovedledningsgaten.

 • Hunnkontakt, merket V 29, for gjennomføring bakover i spant V. Kontaktens ledninger er terminert i rekkeklemmen på spant V.

Hunnkontakt merket V 29
Hunnkontakt merket V 29
 • Hannkontakt, merket V 14, for gjennomgang av spant V fra fremsiden. Kontakten er terminert i rekkeklemmen på spant V.

 • Nedre hunnkontakt, merket V 39, for gjennomgang fra baksiden av spant V. Den er terminert i den nedre store rekkeklemmen bak spant 1.

 • Hunnkontakt, merket V 15, er montert på baksiden av spant V, og har gjennomgang fremover. Kontakten var koblet mot den store rekkeklemmen bak spant 1.

 • Bryter boks terminert i rekkeklemmen på spant V.

 • Innvendig kontakt, for den utvendige temperaturføleren, mellom spantene 1- 2. Den er terminert i øvre rekkeklemme mellom spant 1 – 2.

 • Boks som har inneholdt to trykk knappbrytere, med røde indikatorlys. Boksen er plassert mellom spantene 2- 3.

 • Bosch horn / lydalarm som er plassert oppe foran flygerens instrument panel.

 • Bryter m / luke som er plassert mellom spantene 1- 2, bak hovedledningsgate. Festebraketten er merket C-5.

 • Bryter boks terminert i rekke klemme på spant V.

 • Bryter plassert helt oppe mellom spantene 3- 4. Det er merket C65 på skinnen rett bak bryteren. Ledningene til og fra denne går bak til- og gjennom spant 4.

 • Sikring / bryter som er plassert rett foran spant 3a. Ledningene til og fra denne går gjennom dette spantet.

 • Lampe som er montert på en brakett, naglet i ytterplaten mellom spantene 3- 3a. På skinnen rett over lampen er det merket R 66.

 • Trykk- knapp som er skrudd fast oppe mellom spantene 3- 3a, like ved flygerens posisjon. Det er merket H 4 på skinnen, rett bak bryteren.

  Trykk knapp like ved babord side av canopy
  Trykk knapp like ved babord side av canopy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.