2014.07.03


Bosch lydhorn som er plassert foran flygerens instumentpanel oppe mellom spant 1- 2
Bosch lydhorn som er plassert foran flygerens instumentpanel oppe mellom spant 1- 2

Vi demonterte noen slanger og rør, nede på babord side av spant 2, som har tilhørt pilotens instrumentpanel.

Demontert hydraulisk ventil som har stått i forbindelse med pilotens instrumentpanel, oppe på babord side av spant 2

How was it in the past?” cialis online YES.

. Ventilen sto montert i en stålbrakett.

Demontert nød håndtak med tilhørende brakett, som var montert oppe på høyre side, ved siden av pilotens instrumentpanel, mellom spantene 2- 3.

 Demontert lyslist oppe mellom spantene 2- 3 som har fungert som belysning av pilotens instrumentpanel.

Plexiglass rute med tilhørende lister demontert fra undersiden av neseseksjonen
Plexiglass rute med tilhørende lister demontert fra undersiden av neseseksjonen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.