2014.07.09


Nese og cockpitseksjonen etter at det meste av utstyret er demontert
Nese og cockpitseksjonen etter at det meste av utstyret er demontert

I dag demonterte vi wireoverføringer som var rutet langsetter spantene 1- 6, nede på styrbord og babord side

a. Diabetesin the erection pathway, an arterial disorder, as in little blue pill.

. Wiren har fungert som overføring av kraft fra siderorspedalene bak til roret.

Trinse for overføring av wire

Løsnet en elektrisk kobling fra hovedledningsgaten ved spant 2 nede på styrbord side.

Demontert to fjærer, som var montert på hver sin side av bunnen ved spant IV, og som har tilhørt mekanismen for bakre del av navigatørens liggebrett.

Løsnet to fjærer som var festet, en på hver side av flyet like inntil spant 1.

Sortert diverse løse smådeler som er funnet på dørken inne i, og under flyet i forbindelse med rengjøring.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.