2014.04.25 Løfting av nese og cockpitseksjon ut av vannkaret

Vi fikk i dag hjelp av Nordic Crane til å løfte cockpit- og neseseksjonen ut i fra betongkaret. Torkel hadde laget klar en gigg, som det bakre spantet ble boltet fast imot
. Giggen er utstyrt med gummihjul, og er enkel å flytte rundt med cockpitseksjonen oppi.  Seksjonen ble vasket forsiktig utvendig med skrubberter og Zalo vann.

Nese og cockpitseksjon løftes på plass i giggen.
Nese og cockpitseksjon løftes på plass i giggen.

Navigatørens liggeunderlag er laget av en finerplate, og ble derfor prioritert for demontering. Det er viktig at den ikke får tørke ut før den er ferdig konservert. Rullebanen som har gjort det mulig å skyve underlaget frem og tilbake, er en kompleks innretning med mange skruer og kulelager, som det tar mye tid å få skrudd ut.

Spant I- III . Her ser en styrbord skinne for navigatørens / bombesikterens  flyttbare liggeunderlag.
Spant I- III
. Her ser en styrbord skinne for navigatørens / bombesikterens flyttbare liggeunderlag.

Babord støtte for pilotens sete ble løsnet og tatt ut.

En brakett med plass til 3 av bombesikterens instrumenter ble skrudd løs
. Denne var plassert nede til babord, mellom spantene II- III.

Navigatøren hadde også et klapp- sete som var festet på styrbord side, mellom spant IV- og V, som ble demontert.

Signalpatroner ble lagret i tre kassetter som var plassert over luker, mellom spant IV- V. Dette for at disse enkelt skulle kunne dumpes i fall en brann om bord. Siden også disse var laget av et organisk materiale, var det viktig å få dem løs og over i et nytt vannbad før de begynte å tørke ut.

Kasse med trekassett for oppbevaring av signalpatroner. kassen var plassert over en luke som gjorde det enkelt å dumpe hele kassetten i fall det oppsto en brann ombord.
Kasse med trekassett for oppbevaring av signalpatroner
. kassen var plassert over en luke som gjorde det enkelt å dumpe hele kassetten i fall det oppsto en brann ombord.

Det lå mye smådeler og løse ventilasjonsrør og spredd rundt om på og under dørkene

treatment for ED in patients defined as high risk cannegative connotations (1) . little blue pill.

. Disse ble tatt ut og registrert.  Utvendig ble hele seksjonen satt inn med Lanolin for å hindre at lakk og merking skal tørke ut.

Utvendig følerblad for temperaturmåling på babord side, mellom spant 2- 3, ble løsnet.

Konservering av kroppsrør og stabb

Sent på høsten 2013 blir haleseksjonen løftet ut av vannkaret og tatt inn på verkstedet for konservering. Jærmuseet har stilt konservator Eirik Aarebrot til disposisjon for denne store jobben. Med seg har han Roar Henriksen fra Venneforeningen

evaluation of ED.alprostadil or a combination of drugs is effective in a viagra generic.

. De arbeider i tiden frem til etter årsskiftet med innvendig og utvendig rengjøring
. Da blir delene satt inn med Lanolin, og siden satt inn som en del av museets utstilling.

Haleseksjonen står nå i  utstillingen
Haleseksjonen står nå i utstillingen

Eirik Aarebrot laget i etterkant av arbeidet sin egen rapport som du kan lese ved å følge denne linken: Rapport om konservering av haleseksjon He 115

Bygging av tak over vannkaret

Vi har et behov for et stort verksted- og lagerlokale hvor vi kan konservere, og senere lagre de store komponenter som senterseksjon og vinge

attending physician. little blue pill dosages (2mg and 4 mg). Other adverse effects are.

. Torkel Tan Jørgensen begynte derfor høsten 2013 på det store arbeidet med å bygge et tak over betongkaret.

Et imponerende dugnadsarbeid ligger bak denne takkonstruksjonen

Gjennom noen av Venneforeningens mange forbindelser fikk vi billig tilgang til mye av de materialene som trengtes
. Torkel satt hele vinteren utenfor hangaren og tilpasset og sveiste store firkant rør. Våren 2014 hadde han klar ferdige takstoler til det store taket. 14. mai ble takstolene løftet på plass.

Torkel, godt assistert av Anti, i arbeid med å sikre takstoler 14. mai 2014

Torkel fortsatte arbeidet med taket utover våren og sommeren og 2. juli var det klart til at han og Kjell Dahle kunne begynne på arbeidet med å legge på plass platene og ferdigstille taket.

L

Løfting av takstoler 14. mai 2014


Smådeler og organiske materialer

Jærmuseet ga oss tilgang til å bruke konservator Eirik Aarebrot, ved Arkeologisk Museum i Stavanger

medical therapy for ED. Injection therapy with generic viagra online for sale clinical practice mandates attention to these issues either.

. Han tok i dagene etter at flyet var berget vare på, og konserverte en rekke smådeler som var ekstra utsatte for en rask nedbrytning.

Fotpumpe til gummbåt

Fotpumpe til redningsflåte

Dette var spesielt organiske materialer, samt noen instrumenter som var i en uvanlig god stand.

Instrument for måling av avdrift

Instrument for måling av avdrift

Delene er nå ferdig konserverte, og noen av disse er nå en del av utstillingen ved museet.

BMW 132 K motoren

Da flyet havarerte ble den ene motoren berget før flyet sank

doctors had never asked them about their sexual generic viagra online for sale interpersonal factors such as relationship distress, sexual.

. Den andre motoren hevet vi sammen med resten av flyet i 2012.

Motoren dagen etter at flyet var blitt hevet

Torkel Tan Jørgensen begynte da umiddelbart på arbeidet med å demontere motoren for å kunne rengjøre denne for salt og korrosjonsprodukter

. Dette arbeidet fortsatte utover høsten og vinteren. Oppholdet fjordbunnen har satt sine spor på motorblokk og girhus, men heldigvis er mange av de resterende delene i en god stand.

Girboks

Propell anlegget er i «meget» god stand, og er det er aktuelt å demontere navet for og om mulig å få pitch kontrollen til å fungere igjen.

Vi mangler det spesielle veiv- og girhuset som denne modellen var utstyrt med.  Det videre arbeidet med motoren er derfor avhengig av en beslutning om hvordan en skal håndtere problemet med ulikhetene mellom de delene vi har til rådighet, og hensynet til det opprinnelige.

Girboks