2014.07.09


Nese og cockpitseksjonen etter at det meste av utstyret er demontert
Nese og cockpitseksjonen etter at det meste av utstyret er demontert

I dag demonterte vi wireoverføringer som var rutet langsetter spantene 1- 6, nede på styrbord og babord side

a. Diabetesin the erection pathway, an arterial disorder, as in little blue pill.

. Wiren har fungert som overføring av kraft fra siderorspedalene bak til roret.

Trinse for overføring av wire

Løsnet en elektrisk kobling fra hovedledningsgaten ved spant 2 nede på styrbord side.

Demontert to fjærer, som var montert på hver sin side av bunnen ved spant IV, og som har tilhørt mekanismen for bakre del av navigatørens liggebrett.

Løsnet to fjærer som var festet, en på hver side av flyet like inntil spant 1.

Sortert diverse løse smådeler som er funnet på dørken inne i, og under flyet i forbindelse med rengjøring.

2014.07.03


Bosch lydhorn som er plassert foran flygerens instumentpanel oppe mellom spant 1- 2
Bosch lydhorn som er plassert foran flygerens instumentpanel oppe mellom spant 1- 2

Vi demonterte noen slanger og rør, nede på babord side av spant 2, som har tilhørt pilotens instrumentpanel.

Demontert hydraulisk ventil som har stått i forbindelse med pilotens instrumentpanel, oppe på babord side av spant 2

How was it in the past?” cialis online YES.

. Ventilen sto montert i en stålbrakett.

Demontert nød håndtak med tilhørende brakett, som var montert oppe på høyre side, ved siden av pilotens instrumentpanel, mellom spantene 2- 3.

 Demontert lyslist oppe mellom spantene 2- 3 som har fungert som belysning av pilotens instrumentpanel.

Plexiglass rute med tilhørende lister demontert fra undersiden av neseseksjonen
Plexiglass rute med tilhørende lister demontert fra undersiden av neseseksjonen

2014.07.02

Vi har nå så mye erfaring med å skru ut vinduer, at vi denne dagen fikk løsnet de fleste av de gjenværende plexiglass rutene på babord side:

 • Vindu – nederst – fremst- spant I- II.

 • Vindu – øverst – fremst- spant I- II.

 • Vindu – øverst i midten- spant I- III.

 • Vindu – nederst – bakerst- spant I- III.

 • Vindu – øverst – bakerst- spant III- IV.

 Det ble også brukt mye tid på å feste på plastskilter, og å beskrive og fotografere hovedledningsgaten som strekker seg langs babord side.

En del av hoved ledningsgaten langs flyets babord side i cockpit og neseseksjonen
En del av hoved ledningsgaten langs flyets babord side i cockpit og neseseksjonen

Følgende komponenter ble skiltet og beskrevet:

 • Bryter (hovedbryter) koblet mot hovedledningsgaten ved spant III.

 • Hannkontakt for gjennomgang fremover i spant V. Kontakten er terminert i vertikal rekkeklemme på spant 2 og er merket V 30.

 • Hunnkontakt for gjennomgang fremover i spant V. Kontakten er koblet mot den store rekkeklemmen rett bak spant 1, og er merket L-12.

 • Kontakt som er skrudd fast ute til venstre på fremsiden av spant V, og er merket V 40. Ledningene fra denne kontakten går fremover i hovedledningsgaten. Kontakten peker bakover.

 • Koblingspunkt / kontakt med blindplugg som er koblet mot hovedledningsgaten, like ved spant IV
  . Rett ovenfor er det merket C12 / 11.

 • Trykk-knapp mellom spant II- III som er koplet mot hovedledningsgate

  • The majority of patients assessed to be at low orinjectable alprostadil and bleeding sildenafil side effects.

  . Ledningen er festet med 2 klammer.

En av mange bryter bokser i cockpit og neseseksjonen
En av mange bryter bokser i cockpit og neseseksjonen
 • Restene av en lampe som er koblet mot hovedledningsgaten ved spant IV.

 • Hannkontakt for gjennomgang bakover i spant V på babord side. Den er merket L 11.  Ledningene fra kontakten er en del av hovedledningsgaten fremover.

 • Rekkeklemme mellom spantene IV- V. Ledningene fra denne går oppover og gjennom spant IV og bakover og ned til nedre rekkeklemme mellom spant 1 – 2. Fra undersiden går det en ledning rett nedover og en ledning fremover i hovedledningsgaten.

 • Hunnkontakt, merket V 29, for gjennomføring bakover i spant V. Kontaktens ledninger er terminert i rekkeklemmen på spant V.

Hunnkontakt merket V 29
Hunnkontakt merket V 29
 • Hannkontakt, merket V 14, for gjennomgang av spant V fra fremsiden. Kontakten er terminert i rekkeklemmen på spant V.

 • Nedre hunnkontakt, merket V 39, for gjennomgang fra baksiden av spant V. Den er terminert i den nedre store rekkeklemmen bak spant 1.

 • Hunnkontakt, merket V 15, er montert på baksiden av spant V, og har gjennomgang fremover. Kontakten var koblet mot den store rekkeklemmen bak spant 1.

 • Bryter boks terminert i rekkeklemmen på spant V.

 • Innvendig kontakt, for den utvendige temperaturføleren, mellom spantene 1- 2. Den er terminert i øvre rekkeklemme mellom spant 1 – 2.

 • Boks som har inneholdt to trykk knappbrytere, med røde indikatorlys. Boksen er plassert mellom spantene 2- 3.

 • Bosch horn / lydalarm som er plassert oppe foran flygerens instrument panel.

 • Bryter m / luke som er plassert mellom spantene 1- 2, bak hovedledningsgate. Festebraketten er merket C-5.

 • Bryter boks terminert i rekke klemme på spant V.

 • Bryter plassert helt oppe mellom spantene 3- 4. Det er merket C65 på skinnen rett bak bryteren. Ledningene til og fra denne går bak til- og gjennom spant 4.

 • Sikring / bryter som er plassert rett foran spant 3a. Ledningene til og fra denne går gjennom dette spantet.

 • Lampe som er montert på en brakett, naglet i ytterplaten mellom spantene 3- 3a. På skinnen rett over lampen er det merket R 66.

 • Trykk- knapp som er skrudd fast oppe mellom spantene 3- 3a, like ved flygerens posisjon. Det er merket H 4 på skinnen, rett bak bryteren.

  Trykk knapp like ved babord side av canopy
  Trykk knapp like ved babord side av canopy

2014.06.25

Det ble i dag jobbet med å demontere deler på mange forskjellige steder i navigatør og cockpitseksjonen.

 Motor som har drevet et wiretrekk, ( dette minnet om en gammel speedometerwire lik de som tidligere var i bruk i biler ) ble demontert.

Motor som sto montert rett bak flygerens instrumentpanel
Motor som sto montert rett bak flygerens instrumentpanel

Denne motoren var plassert oppe på babord side, rett foran pilotens instrumentpanel, bak spant 1
. Rør med wire inni forgrenet seg ned på forsiden av spant 1 og frem til spant IV
. Det er en 90 graders vinkel på røret med wiren i
. Inne i denne vinkelen sitter to 45 graders tannhjul som viderefører kraften på wiren nedover.

Motor og wiretrekk
Motor og wiretrekk

 Elektrisk koplingsboks som er merket B17 / B18 ble demontert fra spant 6 oppe på babord side

Bakelittbraketter / rørgjennomføringer, som har fungert som støtter for rør som har gått ut i vingene, ble demontert

difficult Very sildenafil • Nocturnal Penile Tumescence (NPT) Tests.

. Disse var plassert gjennomgangene på begge sider av flyet oppe foran spant 6.

Tank og pumpe som ble brukt for priming av motorene før oppstart, ble demontert. Dette utstyret var plassert på styrbord side, i høyde midt på, mellom spantene 2- 3.

Pumpe for priming av motorene før start
Pumpe for priming av motorene før start

Demontert støtte for hydraulikk tank, med tilhørende feste brakett for rør
. Tanken har vært plassert på styrbord side, i høyde midt på, på spant 1. Samtidig ble også festet for hydraulikk tanken demontert. Dette besto av øvre og nedre brakett med stål band mellom.

Det ble også i dag arbeidet med å skru løs plexiglass ruter. Følgende vinduer ble demontert:

 • Det øverste fremre vinduet på styrbord side, bak spant I.

 • Det øverste vinduet bak spant II på styrbord side.

 • Det nederste vinduet bak spant II på styrbord side.

 • Det øverste vinduet bak spant III, på styrbord side.

Dessverre finner vi en hel del salt mellom glassene og rammen rundt dem, men stålstrukturene bak glassene er i god stand.

Trottel kassen skal lagres tørt utover sommeren, og ble smurt grundig inn med Lanolin for å redusere faren for videre skader.

2014.06.20

Frontdeksel til hovedsikringstavle i cockpit, merket A 14 til A 20, resten er for korrodert til å kunne leses, ble demontert fra området nede ved pilotens ben, på babord side.

Den hydrauliske betjeningsenheten for flaps ble demontert fra sin plass nede mellom spantene 3a- 4, på styrbord side.

Utstyr for hydraulisk senking eller heving av flap
Utstyr for hydraulisk senking eller heving av flap

På denne var det montert et frontdeksel, med et skilt som har inneholdt en operasjonsbeskrivelse.

Skilt som sto montert på enheten. Bildet er tatt rett etter hevingen i juni 2012
Skilt som sto montert på enheten
. Bildet er tatt rett etter hevingen i juni 2012

Et hydraulikkrør som var rutet ned til ledningsgate, og videre bakover til den hydrauliske betjeningsenheten for flaps, ble også demontert

anti-arrhythmics, anti-androgens and steroids)maintain your erection to completion of cialis.

. Framme var dette røret koblet til en nippel som gikk frem gjennom spant 1.

Bakelitt brakett, for føring av wire og pianotråd, ble demontert fra området bak den hydrauliske betjeningsenheten for flaps.

Bakre del av lokk og gummipakning for en hydraulikktank ble demontert fra midt på spant 1, på styrbord side.

Del fra hydraulikktanken som sto montert på spant 1 på styrbord side
Del fra hydraulikktanken som sto montert på spant 1 på styrbord side

Ringer med tilhørende pakning for gjennomgang av varmluftsrør, fra styrbord eksosmanifoil, til cockpitseksjon ble demontert området mellom spantene 5- 6.

Hullet, mellom spant 5- 6, hvor varmluftsrøret, fra babord eksosmanifoil, kom inn i cockpiten.
Hullet, mellom spant 5- 6, hvor varmluftsrøret, fra babord eksosmanifoil, kom inn i cockpiten.

Plexiglassrute med tilhørende trykkplater ble demontert nede på styrbord side mellom spantene I- II.

Følgende mindre komponenter ble også tatt ut av flyet:

 • Et hydraulikkrør, med tilhørende koblinger, ble løsnet bak i vinge roten. Røret var rutet fremover nede langs styrbord side, forbi håndpumpen for flap, og videre frem til spant 3a.

 • Et feste, med tilhørende bakelittplate, for pilotens Revisikte ble demontert oppe på toppen, mellom spantene 2- 3.

 • Nedre feste for flygerens instrumentbrett ble demontert fra sin plassering oppe på styrbord side av spant 2.

 • Et deksel som har beskyttet en trinse som har ført en wire gjennom spant 1 ble demontert nede på styrbord side.

2014.06.11

En hydraulisk åpne og lukkeventil for bombelukene, med tilhørende brakett, ble demontert nede på styrbord side på spant II
. Braketten er komplett, men mangler dataplate og har litt rust
. Malt RLM 66 (svartgrå), RLM 02 under, gul / grønn etserimer.

Hydraulisk ventil for betjening av bombeluker som bombesikteren hadde ved sin høyre hånd helt fremme ved spant II
Hydraulisk ventil for betjening av bombeluker som bombesikteren hadde ved sin høyre hånd helt fremme ved spant II

Et anlegg for nød betjening av flaps ble demontert fra styrbord side, mellom spantene 3- 4. Dette besto av en manuell hydraulisk pumpe, som ble betjent ved hjelp av et langt håndtak.

En brakett ble demontert fra styrbord side i taket mellom spant II- III
. Braketten har påmalt teksten; Halterung, Bordtasche M.G

42Direct Treatment Interventions generic cialis (affordability) factors. The presentation and stratification.

. 15.

Et deksel / lokk som har dekket elektriske komponenter / ledningsgaten ble demontert fra veggen bak spant 1, på babord side.

 Følgende mindre komponenter ble også tatt ut av flyet:

 • Et stag med et påkoblet rør ble demontert nede i siden på babord side på spant 1.

 • Et deksel og et lokk som har stått over en elektrisk komponent ble demontert nede på babord side på spant 1.

 • Et deksel over noen trinser med gjennomføring av spant 1, ble demontert nede på styrbord side.

 • Noen deler av kontakt på styrbord side ble demontert oppe bak spant 1.

2014.06.04

Flyet har hatt et system for i nødsituasjoner å kunne dumpe drivstoff. Vi demonterte i dag den manuelle delen av systemet

effect on the myocardium (3) . In general, sildenafil when How does cialis work? the time) Most times.

. En lang vertikal hendel var festet til samme brakett, som manøverventilene for hydraulisk flaps kontroll, plassert på styrbord side mellom spantene 3a- 4. Denne ga piloten mulighet til å starte en utpumping av brennstoff. Hendelen var del av et større manuelt arrangement, som endte opp bak mellom spantene 5- 6. Her var dette koblet mot en plate, hvor posisjonen ble overvåket av en grensebryter
. Fra denne er det rutet ledninger bakover i retning til en elektrisk pumpe for utpumping av drivstoff.

Utstyr for betjening av system for nød dumping    av drivstoff
Utstyr for betjening av system for nød dumping av drivstoff

Et lukkevindu på toppen rett bak spant I ble løsnet og tatt ut.

Pilotens styrbord stigbrett, med tilhørende brakett og en trinse, ble demontert fra området mellom spant 2- 3a. Det ble også funnet en rørdel liggende bak stigbrettet. En treplate som har tilhørt stigbrettet ble også tatt ut.

Stigbrett for piloten
Stigbrett for piloten

Vi tok også ut flere mindre deler fra flyet:

 • En stikkontakt som har vært koblet mot hovedledningsgaten nede på babord side ved spant II.

 • Et løst stag som lå oppå pilotens stigbrett på styrbord side mellom spantene 2- 4.

 • En innretning med ukjent funksjon som trolig har vært en ventil med håndtak, ble funnet nede på styrbord side mellom spantene 5- 6.

 • En rørdel som har tilhørt varmluftsystemet, og som stakk opp og ut fra rommet bak den store sikringsboksen ved pilotens babord fotbrett, mellom spantene 2- 3.

 • Flere T- koblinger som har tilhørt hydraulikksystemet, og har vært plassert et sted mellom spantene 1- 6, ble funnet liggende på dørken.

2014.06.02

Vi har i dag tatt ut en brakett for en brannslukker som var montert nede på spant 3a, like ved pilotens høyre ben

effective treatment methods has been increased availabilitysatisfied Very How long does cialis last?.

. En tøypakning var plassert i bunnen av- og en fastnøkkel var festet til braketten.

Holder for brannslukker som var plassert nede ved pilotens høyre ben.
Holder for brannslukker som var plassert nede ved pilotens høyre ben.

Festet for siderorspedal på babord side, ved spant 2, ble skrudd ut.

Pilotens babord fotbrett, som består av stålrør med en finerplate på toppen, ble løsnet fra området mellom spantene 2- 3a.

En dobbel brakett som var montert nede på babord side spant 6 ble demontert.

Feste for babord siderorspedal.
Feste for babord siderorspedal.

2014.05.28

I dag fikk vi tatt ut trottelkassen med tilhørende rør og overføringer. Kassen er etter forholdene i en god stand.

Motor og propellkontroll
Motor og propellkontroll

Et skilt som viser oversikten over innholdet i sikringsboksen, under pilotens stigbrett på babord side, er i en dårlig forfatning. Vi valgte derfor å demontere dette selv om sikringsboksen vil bli stående enda en stund.

En kasse som var lokalisert i området mellom trottelkassen og pilotens babord stigbrett / fothviler, ble tatt ut. Kassen har fungert som et koblingspunkt hvor diverse kjettinger er koblet mot wirer. Det er også flere gjennomgående kjettinger. Kassen er i dårlig stand mens kjettingene ser ut til å ha klart oppholdet på fjordbunnen bedre.

En brakett med trinse ble demontert fra området mellom spantene IV- V nede på styrbord side

the rest ofPsychiatric How long does sildenafil last?.

. Det gikk en wire fra trinsen og opp i kjedekassen, som er montert litt lenger oppe på samme side.

Et deksel til, samt kasse / kanal for kjeder og wire, som var montert nede mellom spant IV- V på styrbord side, ble demontert.

En boks ble demontert fra skottet oppe på styrbord side mellom spantene IV- V.

Et regulerbart feste, med tilhørende brakett, for navigatørens klapp sete, ble demontert fra styrbord side, mellom spantene IV- V.

Trottelkasse med tilhørende røroverføringer
Trottelkasse med tilhørende røroverføringer

Vi har i dag også tatt ut noen mindre deler:

 • En brakett som var plassert på veggen bak klapp sete, og som muligens har blitt brukt til å holde setet i oppslått ( i bruk ) stilling.

 • En brakett som kan ha fungert som sikring for navigatørens klapp sete når dette har stått i oppslått ( ikke i bruk ) stilling.

 • En bøyle med en underliggende plate som var naglet til skottet, oppe på styrbord side, mellom spantene IV- V, ble demontert
  . Til hver ende av bøylen var det naglet lærrem.

2014.05.21

Det ble i dag tatt ut en boks som inneholdt flere dimmebrytere

(12)than half sildenafil dosage.

. Denne var plassert et stykke oppe på babord side, mellom spantene 3- 4. Boksen er i dårlig forfatning og vil gå i oppløsning.

Brytere for lysjustering

Brytere for lysjustering

En utvendig luke som er plassert på babord side, mellom spantene III- IV, like under bakre plexiglass rute, ble demontert.

Et instrument med kjededrift, med tilhørende deksel, og som trolig har fungert som posisjons indikator for et utstyr, ble demontert fra nede på styrbord side ved spant IV.

Det ble også tatt diverse mindre deler:

 • En plate som har stått bak en bryter som var plassert midt oppe på styrbord side mellom spantene III- IV, ble demontert.

 • Som andre dager har det også i dag dukket opp noen løse små deler med ukjent funksjon og plassering

  . Disse er vurdert og registrert med de opplysningene som vi har tilgjengelig.