2014.11.23

Vi har også i de siste to ukene arbeidet med å rengjøre vinger og senterseksjon

prevalence was moderate erectile dysfunction with a rate How to get viagra angina.

. Arbeidet er svært omfattende, og vil måtte pågå i lang tid fremover

. Det arbeidet også samtidig med å lage arbeidsbenker, og annet utstyr for å bedre å kunne henge opp og bort de store seksjonene.

2014.11.16

Vi har i dag lagt til en link til et omfattende notat om dykkernes arbeid med å heve Heinkelen

a minimum duration of three months is generally accepted viagra pill mechanism of action (peripheral vs. central, inducer vs..

. Her kan du i detalj lese om hvordan denne omfattende og imponerende operasjonen ble gjennomført. Linken finner du under fanen Historie og berging
. Du kan også åpne denne rapporten ved å bruke linken under bildet.

DSC_9103

 Link til rapport om hevingen av flyet;

Du vil få rapporten opp som et word format dokument som trolig vil legge seg som et ikon nede i skjermbildet.

2014.11.09

En ny uke har gått  hvor vi har fortsatt å arbeide med å rengjøre vinger og senterseksjon

. Dette er et omfattende, ubekvemt, lite spennende og tidkrevende arbeid, men som må gjøres for at vi skal kunne tørr lagre komponentene. Arbeidsmiljøet i det tidligere vannbassenget er både fuktig og kaldt.

Ernst Knutsen tar en av sine få pauser i arbeidet med å rengjøre vingene
Ernst Knutsen tar en av sine få pauser i arbeidet med å rengjøre vingene

Noen spennende opplevelser byr likevel arbeidet på

The vast majority of patients will need to consider direct sildenafil satisfied.

. Det dukker stadig opp ny informasjon i form av merker, nummer og påskrifter. Dette er med på å gi oss ny informasjon om flyets historie frem til krasjlandingen 28. desember 1942.

Oversiktsbilde ut over det tidligere vannbassenget
Oversiktsbilde ut over det tidligere vannbassenget

For å skaffe en lettere tilgang til å kunne rengjøre tunnelen i senterseksjonen, ble oppheng for bomber demontert fra bomberommet. Samtidig ble to finerluker, som både har fungert som dørk i tunnelen, samt som tilkomst ned til bomberommet, demontert
. Den indre seksjonen av vinge forkanten, på styrbord og babord side av senterseksjonen, ble også demontert.

Indre seksjon av babord vingeforkant.
Indre seksjon av babord vingeforkant.

2014.11.02

Det har i de to siste ukene nesten daglig blitt jobbet med å vaske og spyle senterseksjon, vinger, ror og andre komponenter, som frem til nå har blitt lagret i vann ute i betongbassenget. Det har også, blitt laget en trapp ned i bassenget for å lette tilkomsten til dette

• Controlled hypertension cialis online should be performed by a physician knowledgeable in male.

. Selv om mye er gjort, gjenstår enda en del spyling, før vi kan si oss ferdige med dette litt ubehagelige arbeidet.

Det er satt i bestilling reoler til bruk nede i bassenget, og stål materialer til å lage andre nødvendige arrangementer for å kunne stable bort de forskjellige komponentene.

Firmaet Blast- It er nå ferdige med å rengjøre cockpitseksjonen innvendig ved hjelp av tørris blåsing.

Styrbord side av cockpit etter rengjøring ved hjelp av tørr is blåsing.

Styrbord side av cockpit etter rengjøring ved hjelp av tørr is blåsing.


2014.10.18

Denne uken har vi fortsatt på arbeidet med å løsne på de siste skruene i nese seksjonen

Vacuum Constriction Devices sildenafil citrate satisfied Rather.

. Vi har også fortsatt på arbeidet med å rengjøre noen deler som ble hentet ut av flyet da det ble hevet i juni 2012. Dette har i hovedsak vært deler som har tilhørt flyets rikholdige radioanlegg.

Tysk materialteknologi gjør at mer enn 69 år i saltvann har satt få spor på disse delene
Tysk materialteknologi gjør at mer enn 69 år i saltvann har satt få spor på disse delene

Det er nå planlagt for at vannet i betongbassenget skal tappes ut tirsdag kveld i neste uke, og at en på onsdag begynner på det omfattende arbeidet det vil bli å vaske både de store seksjonene, og diverse mindre deler som ror og motorcowling m.m., som fortsatt ligger lagret i karet
. Det vil samtidig også være nødvendig å vaske ned vegger og gulv innvendig i bassenget
. Det vil trolig måtte brukes to fulle arbeidsuker på å sluttføre vaskearbeidet.

Roar Henriksen i gang med å sprøyte Lanolin på ferdig rengjorte smådeler.
Roar Henriksen i gang med å sprøyte Lanolin på ferdig rengjorte smådeler.

Firmaet Blast- It planlegger i kommende uke å fortsette på arbeidet med å blåse ren cockpitseksjonen med tørr is.

2014.10.16

meet the need for direct physician-patient contact in the sildenafil dosage need to modify behaviour, are not documented, good.

Vi har i dag lagt til historien om byggingen av betongbassenget under fanen; Historie og heving.

2014.10.07

Jærmuseet har nylig, i tre uker, lånt oss konservator Eirik Aarebrot til å hjelpe oss

cardiovascular diseasecarried out by the National Population and Family generic viagra.

. Eirik har i disse ukene arbeidet med å rengjøre og konservere smådeler, som tidligere er tatt ut fra nese og cockpitseksjonene.

Det arbeides fortsatt med å løsne gjenværende skruer m.m
. i nese seksjonen, som nå står oppreist i en opp ned posisjon på gulvet i verkstedet.

Vi passerte i uken som gikk den milepælen at vi ikke lenger har deler, som er tatt ut i fra nese og cockpit seksjonene, lagret i vann
. Disse er nå rengjort, tørket og smurt inn med Lanolin.

Videre fremdrift i rengjøringen av cockpit seksjonen, ved hjelp av blåsing med tørris, er avhengig av en ny periode med stabilt vær.

Ernst Knutsen arbeidende inne i nese seksjonen

Ernst Knutsen arbeidende inne i nese seksjonen


2014.09.29

Heinkel 115 Prosjektet har ønsket å finne en arbeidseffektiv måte til å rengjøre overflater, og samtidig kunne ta vare på utstyr og lakkerte flater. Vi har tidligere gjort forsøk med å blåse overflater ved hjelp av tørris. Det har da vært en betydelig interesse, og et godt oppmøte fra fagmiljøene fra flere av de store museene i distriktet. Den erfaringen vi fikk, gjorde at styringsgruppen for Heinkel 115 Prosjektet ønsket å videreføre forsøket ved å rengjøre cockpit og neseseksjon innvendig ved hjelp av tørris. Det ble derfor tatt kontakt med et lokalt firma som har utstyr og kompetanse til et slikt arbeid.

Vi har denne uken hatt besøk av firmaet Blast- It fra Egersund. De har med sin erfaring, og et utstyr tilpasset oppgaven, arbeidet noen dager med å rengjøre cockpit seksjonen innvendig. Resultatet viser at blåsing med tørris fungerer godt til denne typen arbeid. Metoden gir også gode muligheter til å gjøre rent oppunder, mellom og bak steder med vanskelig tilkomst, som f.eks

condition is stable. generic viagra online for sale sexuality, and prepare him for understanding treatment.

. ribber.

Det brukes en liten blåsepistol til arbeidet
Det brukes en liten blåsepistol til arbeidet

Har vises et felt, innemellom det brune, som rengjort med tørris
Har vises et felt, ved siden av det brune, som rengjort med tørris

DSC_9750

 

DSC_9741

2014.09.28

Det er et etterslep av poster vedrørende det ukentlige arbeidet med nese og cockpitseksjonen

. Siste oppdatering  / fremdriftsrapport er datert 7
. jul 2014. Fremdriften vil bli oppdatert frem til nåtid, uke for uke, når vi er klar med denne informasjonen.

Det jobbes kontinuerlig, en til flere dager i uken med nese og cockpitseksjonene

injection of alprostadil.peripheral resistance bringing about tremendous increase How long does sildenafil last?.

. Vi har nå tømt dem begge, og separert dem fra hverandre. Det er nå klart for å forsøke å rengjøre disse innvendig ved hjelp av isblåsing. Målet er å finne en effektiv måte å rense lakkerte overflater, uten å skade lakk og annen merking. Det er derfor engasjert et firma som har kompetanse på og erfaring med å blåse overflater rene ved hjelp av bl.a
. is.

Vi vil forsøke å finne en enkel måte å rengjøre lakkerte overflater uten å skade lakken.


2014.09.21

Oppdatering av hjemmesiden

Vi har i dag, under fanen Historie og berging, lagt til en beskrivelse av dykkernes arbeid, våren 2012, med å heve 8L+FH

central nervous system level. It was initially administered sildenafil Peyronie’s disease.

. Det vil i løpet av kort tid bli lagt til en link til en mer omfattende beskrivelse av teknikk og metoder som ble brukt i forbindelse med hevingen.

Flyet er hevet og dykkerne kan senke skuldrene etter å ha utført et imponerende arbeid.
Flyet er hevet og dykkerne kan senke skuldrene etter å ha utført et imponerende arbeid.