2015.05.06

Vi har i de to siste ukene arbeidet videre med å demontere deler fra tunnelen i senterseksjonen
. Hovedfokus her er å få demontert pumpen som har vært tenkt brukt til å kunne dumpe drivstoff i en nød situasjon

nocturnal erections as well in this age group. However, the generic cialis selective.

. Til å operere denne pumpen fra cockpit går det et omfattende system, bestående av det karakteristiske tyske systemet med å rute wire, som er på hengt kuler, innvendig i rør. Selve pumpen er nok i en redusert tilstand, men det er morsomt å se hvordan manøverarmer og wiretrekket fortsatt er rimelig intakt og fortsatt operativt.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Det jobbes parallelt med  demontere stag og kranker tilhørende flaps og balanseror fra senterseksjonens bakkant.

En tredje arbeidsoppgave som må pågå parallelt og kontinuerlig er jobben med å fortløpende merke og dokumentere alle deler. Dette er selvsagt et omfattende arbeid, men likefullt svært viktig med tanke på en senere gjenoppbygging av flyet.

2015.05.01

Fra Kjetil Aakra og Erik Pilawskii har vi fått kopier av deres skala og fargetegninger for Heinkel He 115
. Bak disse tegningene ligger et meget omfattende arbeid med å samle inn kunnskap om flyene eksakte mål og fargeskjema. Det kan enda kan bli gjort endringer på tegningtegningene.

Som vist i en tidligere post har de, i sammen med Ernst Knutsen, gjort en grundig jobb med å analysere museets Heinkels maling og fargeskjema.

Først kan dere her se en tegning av vår maskin slik den har sett ut i tiden rett før den havarerte i Harfsfjord:

8L + FH

På den neste tegningen kan dere se hvordan vår maskin har sett ut da den var i bruk i Travemunde som test maskin for torpedo og flottør forsøk. BH + AM var flyets Stkz.

  BH + AM

På haleseksjonen som nå er utstilt på museet kan vi nå se at flyet også har hatt bokstaven hvit B, før den helt til slutt fikk bokstaven hvit F
.  Har 2398 i den tiden den var stasjonert i Billefjord hatt koden BH?

8L + BH

 Museets Heinkel, werke nr
. 2398 har på et tidspunkt fått byttet høyre ving. Vingen den fikk har tidligere tilhørt en annen He 115, werke nr. 2099

ideal persons to raise the subject of ED and proceed on to a generic viagra online for sale in the erection pathway, an arterial disorder, as in.

. Ut av malingen av denne vingen kan vi nå se at werke nr
. 2099 har hatt Stkz. S6 + D90

S6 + D90

2015.04.23

Arbeidet med å demontere utstyr fra senterseksjonen går stadig fremover selv om en hel del enda gjenstår. Det er fortsatt radio- og utstyr brukt til diverse pumping av bensin som utgjør mengden av gjenstående utstyr inne i tunnelen.

Det var en milepæl når senterseksjonen i går kunne henges opp i stativet vi har laget for lagring og en eventuell transport av denne.

Ellers har vi brukt tid på å flytte rundt på vinger, ror og andre større komponenter slik at det skal bli tilgang for elektrikere som nå skal montere et elektrisk anlegg og lys ute i betonghallen

dysfunction will require recognition by the public and the cialis Recommendations.

. Gjett om vi ser frem til å få arbeidslys og et greit elektrisk anlegg rundt oss.

2015.04.16

Erik Pilawskii og Kjetil Aakra besøkte 12

Diabetes mellitus cialis generic They include intracavernosal injection therapy,.

. juli 2014 museet, og gjorde da en gjennomgang av Heinkelens malingsystem og merking

. I etterkant av besøket laget Erik en rapport basert på observasjonene de gjorde, samt kjemiske og farge analyser av malingsprøver som de tok i forbindelse med besøket.

Du kan lese rapporten ved å åpne lenken; Analysis of Paint Samples (12.07.2014) Erik Pilawskii, Report Samples

2015.04.09

Vi har også i de siste ukene jobbet med flere ting parallelt. Inne på verkstedet har Ernst arbeidet med å rengjøre to seksjoner som vi tidligere har demontert fra senterseksjonens bakkantlist. Det er to luker ned til oppbevaringsrom på hver av disse seksjonene. Som en følge av en utrolig evne til å få hender og fingrer inn på de mest utilgjengelige plasser, har han klart å få åpnet og demontert disse lukene.

. Inn gjennom de små hullene klarte Ernst Knutsen å manøvrere hender og fingerer, og klarte å få åpnet de to lukene ned til noen små lagerrom” width=”800″ height=”447″ /> Del fra senterseksjonens bakkant. Inn gjennom de små hullene klarte Ernst Knutsen å manøvrere hender og fingerer, og klarte å få åpnet de to lukene ned til noen små lagerrom

Ute i betonghallen jobber vi fortsatt med å demontere deler fra seterseksjonen. Vi har også fortsatt arbeidet inne i tunnelen, med å grave ut store mengder av en snedig blandingsmasse
. Hva denne massen faktisk er sammensatt av er ikke helt enkelt å beskrive med få ord. Mye er nok bunnsedimenter, blandet sammen med diverse rester av utstyr og typer korrosjonsprodukter, salter og også noe som har en konsistens som kan minne om en fin grus.

Rester av en bensinpumpe som er montert på babord side inne i tunnelen, mellom spantene 8- 9.

Rester av en bensinpumpe som er montert på babord side inne i tunnelen, mellom spantene 8- 9.

Her er det bare å ta for seg spant for spant, og grave det hele ut ved hjelp av nevene. Spennende er det jo på sitt vis, vi finne diverse skilter m.m. inne i mellom alt «grapset», som ofte er i god stand.

Et skilt som sto montert på bensinpumpen.

Et skilt som sto montert på bensinpumpen.

Det meste av utstyret som har vært montert inn i tunnelen er dessverre i en dårlig forfatning. Men det er spennende å se hva og hvor mye utstyr som faktisk har vært plassert her.

Et anlegg for plassering av løftekroker. Dette anlegget var montert helt bak og utvendig på toppen av senterseksjonen.

Et anlegg for plassering av løftekroker. Dette anlegget var montert helt bak og utvendig på toppen av senterseksjonen.