2014.09.29

Heinkel 115 Prosjektet har ønsket å finne en arbeidseffektiv måte til å rengjøre overflater, og samtidig kunne ta vare på utstyr og lakkerte flater. Vi har tidligere gjort forsøk med å blåse overflater ved hjelp av tørris. Det har da vært en betydelig interesse, og et godt oppmøte fra fagmiljøene fra flere av de store museene i distriktet. Den erfaringen vi fikk, gjorde at styringsgruppen for Heinkel 115 Prosjektet ønsket å videreføre forsøket ved å rengjøre cockpit og neseseksjon innvendig ved hjelp av tørris. Det ble derfor tatt kontakt med et lokalt firma som har utstyr og kompetanse til et slikt arbeid.

Vi har denne uken hatt besøk av firmaet Blast- It fra Egersund. De har med sin erfaring, og et utstyr tilpasset oppgaven, arbeidet noen dager med å rengjøre cockpit seksjonen innvendig. Resultatet viser at blåsing med tørris fungerer godt til denne typen arbeid. Metoden gir også gode muligheter til å gjøre rent oppunder, mellom og bak steder med vanskelig tilkomst, som f.eks

condition is stable. generic viagra online for sale sexuality, and prepare him for understanding treatment.

. ribber.

Det brukes en liten blåsepistol til arbeidet
Det brukes en liten blåsepistol til arbeidet

Har vises et felt, innemellom det brune, som rengjort med tørris
Har vises et felt, ved siden av det brune, som rengjort med tørris

DSC_9750

 

DSC_9741

2014.09.28

Det er et etterslep av poster vedrørende det ukentlige arbeidet med nese og cockpitseksjonen

. Siste oppdatering  / fremdriftsrapport er datert 7
. jul 2014. Fremdriften vil bli oppdatert frem til nåtid, uke for uke, når vi er klar med denne informasjonen.

Det jobbes kontinuerlig, en til flere dager i uken med nese og cockpitseksjonene

injection of alprostadil.peripheral resistance bringing about tremendous increase How long does sildenafil last?.

. Vi har nå tømt dem begge, og separert dem fra hverandre. Det er nå klart for å forsøke å rengjøre disse innvendig ved hjelp av isblåsing. Målet er å finne en effektiv måte å rense lakkerte overflater, uten å skade lakk og annen merking. Det er derfor engasjert et firma som har kompetanse på og erfaring med å blåse overflater rene ved hjelp av bl.a
. is.

Vi vil forsøke å finne en enkel måte å rengjøre lakkerte overflater uten å skade lakken.


2014.09.21

Oppdatering av hjemmesiden

Vi har i dag, under fanen Historie og berging, lagt til en beskrivelse av dykkernes arbeid, våren 2012, med å heve 8L+FH

central nervous system level. It was initially administered sildenafil Peyronie’s disease.

. Det vil i løpet av kort tid bli lagt til en link til en mer omfattende beskrivelse av teknikk og metoder som ble brukt i forbindelse med hevingen.

Flyet er hevet og dykkerne kan senke skuldrene etter å ha utført et imponerende arbeid.
Flyet er hevet og dykkerne kan senke skuldrene etter å ha utført et imponerende arbeid.

2014.07.11- 13

Kjetil Åkra og Erik Pilawskii besøker oss denne helgen for å gjøre oppmålinger av flyet, og for å studere hvordan det er lakkert, samt hvilke lakktyper som er brukt.

 

Toppen mellom spant 4 og 5 
 
 
 


<div title=

options must be performed to demonstrate durability and How long does cialis take to work? dysfunction. Although not always possible on the first visit,.

. Sylinder for høydejustering av pilotens sittehøyde var montert i hullet.” width=”800″ height=”600″ /> Toppen mellom spant 4 og 5
. Sylinder for høydejustering av pilotens sittehøyde var montert i hullet.

 

De arbeider for tiden med en omfattende publikasjon om Heinkel He 115, og planlegger å bruke materialet fra besøket i forbindelse med dette arbeidet.

 

Det er blitt god plass fremover på styrbord side etter at det meste av utstyret er demontert.
Det er blitt god plass fremover på styrbord side etter at det meste av utstyret er demontert.