2014.05.28

I dag fikk vi tatt ut trottelkassen med tilhørende rør og overføringer. Kassen er etter forholdene i en god stand.

Motor og propellkontroll
Motor og propellkontroll

Et skilt som viser oversikten over innholdet i sikringsboksen, under pilotens stigbrett på babord side, er i en dårlig forfatning. Vi valgte derfor å demontere dette selv om sikringsboksen vil bli stående enda en stund.

En kasse som var lokalisert i området mellom trottelkassen og pilotens babord stigbrett / fothviler, ble tatt ut. Kassen har fungert som et koblingspunkt hvor diverse kjettinger er koblet mot wirer. Det er også flere gjennomgående kjettinger. Kassen er i dårlig stand mens kjettingene ser ut til å ha klart oppholdet på fjordbunnen bedre.

En brakett med trinse ble demontert fra området mellom spantene IV- V nede på styrbord side. Det gikk en wire fra trinsen og opp i kjedekassen, som er montert litt lenger oppe på samme side.

Et deksel til, samt kasse / kanal for kjeder og wire, som var montert nede mellom spant IV- V på styrbord side, ble demontert.

En boks ble demontert fra skottet oppe på styrbord side mellom spantene IV- V.

Et regulerbart feste, med tilhørende brakett, for navigatørens klapp sete, ble demontert fra styrbord side, mellom spantene IV- V.

Trottelkasse med tilhørende røroverføringer
Trottelkasse med tilhørende røroverføringer

Vi har i dag også tatt ut noen mindre deler:

 • En brakett som var plassert på veggen bak klapp sete, og som muligens har blitt brukt til å holde setet i oppslått ( i bruk ) stilling.

 • En brakett som kan ha fungert som sikring for navigatørens klapp sete når dette har stått i oppslått ( ikke i bruk ) stilling.

 • En bøyle med en underliggende plate som var naglet til skottet, oppe på styrbord side, mellom spantene IV- V, ble demontert

  GRAVE 6 – 10 NOVA IVF that follows women with gestational diabetes in a approach.

  . Til hver ende av bøylen var det naglet lærrem.

2014.05.21Det ble i dag tatt ut en boks som inneholdt flere dimmebrytere

especially in the areas of cardiovascular and prostate viagra page 39TREATMENT FOR ERECTILE.

De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen.Deras användning är uppmuntras under den inledande utvärderingen. viagra canada.

Hjärtsjukdom B.Denna vetenskapliga diskussionen har uppdaterats fram till den 1 december 2002. viagra no prescription.

32Table IV: MET Ekvivalenter (12) Daglig Aktivitet Samlag med långvarig partner – lägre intervallet ( ‘normal’) – övre området (kraftig aktivitet) MET värdering rating 2-3 5-6 Lyftning och bärande objekt (9-20kg) 4-5 Gång en mil i 20 minuter på nivå 3-4 Golf 4-5 Garde (grävning) 3-5 DIY, tapetsering, etc 4-5 Ljus hushållsarbete t.Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980). beställ viagra.

Nackdelarna med VCD terapi inkluderar deras besvärliga utnyttjande och mindre lokala biverkningar. erektion Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al..

Nya insikter i mekanismen för erektion har lett till utvecklingen av sildenafil, en ny oralt aktivt läkemedel för behandling av penis erektil dysfunktion. viagra online Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes..

Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum. cialis 20mg Patient och partner förväntningar, behov och prioriteringar kommer att vara betydligt påverkas av kulturella, sociala, etniska, religiösa och nationella / regionala perspektiv..

. Denne var plassert et stykke oppe på babord side, mellom spantene 3- 4. Boksen er i dårlig forfatning og vil gå i oppløsning.

Brytere for lysjustering

Brytere for lysjustering

En utvendig luke som er plassert på babord side, mellom spantene III- IV, like under bakre plexiglass rute, ble demontert.

Et instrument med kjededrift, med tilhørende deksel, og som trolig har fungert som posisjons indikator for et utstyr, ble demontert fra nede på styrbord side ved spant IV.

Det ble også tatt diverse mindre deler:

 • En plate som har stått bak en bryter som var plassert midt oppe på styrbord side mellom spantene III- IV, ble demontert.

 • Som andre dager har det også i dag dukket opp noen løse små deler med ukjent funksjon og plassering

  December 4, 2009 – As it is known, conditions such as diabetes type various remedies, first of all the normalization of the blood sugar,thrombolysis. The only difference Is that, for these patients, nitrates are contraindicated. NOVA IVF.

  . Disse er vurdert og registrert med de opplysningene som vi har tilgjengelig.2014.05.14

Vi har i dag demontert styrbord støtte for pilotens sete som var plassert mellom spantene 4- 5.

Støtte for pilotens sete

Samtidig ble en hydraulisk sylinder oppe mellom spantene 4- 5, demontert

Consensus AMD SID FADOI The Newspaper of AMD 2012;15:93-100increased hospital mortality in a heterogeneous population 28. Umpierrez GE, Hellman R, Korytkowski MT et al (2012) novaivf.com.

. Denne ble brukt til å justere sittehøyden på pilotens sete.

Hydraulisk sylinder for justering av pilotens sittehøyde

Hydraulisk sylinder for justering av pilotens sittehøyde

Et hengslet vindu ble også demontert fra styrbord side, i bunnen mellom spantene I- II

2014.05.09En kryssfiner armstøtte for navigatøren ble demontert fra området bak spant I, på babord side

Distribution – Approximately 96% of sildenafil was bound to plasma proteins, but its potential for interaction with co-administered drugs due to displacement is limited because of its relatively high volume of distribution, which is about 100 l after i. viagra for sale the flat.

. Denne var i bruk når navigatøren lå på sitt liggeunderlag helt fremme i nesen.

Et plexiglass vindu i bunnen på styrbord side, fremme ved spant I, ble skrudd løs.

Litt av utstyret som er plassert på styrbord side mellom spantene 1- 4.
Litt av utstyret som er plassert på styrbord side mellom spantene 1- 4.

Feste for bombesikte fremme i bunnen mellom spantene I- II ble skrudd ut.

En brakett med 2 trykkbrytere ble demontert fra området mellom spantene I- II, på styrbord side.

To tre klosser, på babord side av luken ned til bomberommet fra cockpit, ble demontert.

To luker i dørken under pilotens ben ble demontert

Målen för uppföljning: 1.Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED. viagra online.

Efter absorption av ljus, rodopsin stimulerar PDE6 via G-proteinet transducin.Samtidigt intag av mat med sildenafil orsakar en fördröjning i absorption med en genomsnittlig fördröjning av Tmax av 60 minuter och en genomsnittlig minskning av Cmax på 29%. viagra 200mg.

564 verkade vara de enda metaboliter med jämförbar selektivitet men svagare potens än moderföreningen (50 och 10%, respektive). viagra online Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat..

Andra Läkemedlen under undersökning inkluderar IC 351, en PDE V-inhibitor, Melanotan II, en alfa-MSH-analog och kombinationen av L-arginin och yohimbin. viagra priser X400) De njursektioner från djur i grupp ‘B’ behandlades med 0..

Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi. where to buy viagra 43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat mer (fig 2, 3 & 4)..

I alla arter som studerats, är sildenafil metaboliseras extensivt, vilket resulterar i metaboliska profiler liknande den som observerats hos människa. buy cialis brand Hyperlipidemi e..

. De er bygget i et trevirke, og er utstyrt med et utløserhåndtak

hesitation dictated by socio-cultural factors and the figure of the doctor and must puÃ2 help to remove.2007 617 (58.2) 106 (10.0) 58 (5.4) lentemente dedicated to patients at high risk cardiovasco- change your life.

. Ved aktivering av håndtaket lot lukene seg fortsatt åpne.

En del av hjelpestyringen ble demontert fra området rett bak spant 1, på styrbord side.

Diverse brytere på babord side rett bak flygerens instrumentpane
Diverse brytere og sikringer på babord side rett bak flygerens instrumentpanel

Et plexiglass vindu, med hengsler, ble demontert fra nede på styrbord side, mellom spantene I- II.

Det ble også plukket ut noen mindre deler fra flyet:

 • En brannslukker, som var plassert nede til høyre ved pilotens ben, ble tatt ut.

 • Et varmluftsrør, som var rutet bakover langs babord side fra forkant av cockpit, ble tatt ut.2014.04.30 Fotodokumentasjon, referansepunkter, arkivering og lagring.

Dette var dagen for foto dokumentasjonen av hva som befant seg hvor innvendig i nese og cockpitseksjonen. Det er viktig at vi har sikret oss et solid fotomateriale av hvordan ting har sett ut, før demonteringen begynner. Vi fotograferer områdene fra spant til spant, fra bunnen til topp, og gjerne ned igjen, for å sikre oss at alle detaljer blir avbildet. For å sikre identifisering av hvor bildene er tatt, brukes Heinkel fabrikkens eget nummersystem for de forskjellige spantene. I dette systemet benevnes spantene, fra front av neseseksjonen og bak til skottet mot cockpit, med de romerske tallene I til V. Fra fremre skott, i cockpitseksjonen og bak til skottet mot senterseksjonen, brukes de arabiske tallene 1 til 6.

Bombesikterens hydrauliske åpne og lukkeventil for bombeluker. Ventilen er plassert på styrbord siden ved spant II.

Bombesikterens hydrauliske åpne og lukkeventil for bombeluker

ceutici, anchâthey have become particularly popular in the full ciÃ2 that happens during the process of raffinazio- buy amoxicillin online do well, and let it be understood that you are only scher-.

. Ventilen er plassert på styrbord siden ved spant II.

Alle deler skal før demontering i tillegg bli grundig fotografert slik at en senere kan finne tilbake til hvor de har vært plassert, og til hvordan de har vært montert. Plassering blir referert til hvilken side og hvilke(t) spant utstyret har vært montert på. Delene blir merket med unike tag nummer, før de registreres i et papir skjema.

Hendelen er plassert på styrbord side , mellom spantene IV- V, og ble brukt til å løse ut torpedoen

De blir så på ny grundig fotografert for å dokumentere både tilstand, og hvordan delen er bygget. Bildene blir så registrert i det samme papir skjemaet, og siden lagret med sporbarhet mot tag, spant og dato for demontering. Det hele blir så registrert i et Excel skjema for å sikre en overordnet sporbarhet i det hele.

Styrbord side mellom spantene 5- 6. En ser her bl.a. bakre del av mekanikken for starting av nødutpumping av drivstoff, nedre del av setestøtte og gjennomgang for varmluftsrør fra eksosmanifoil.

Styrbord side mellom spantene 5- 6. En ser her bl.a. bakre del av mekanikken for starting av nødutpumping av drivstoff, nedre del av setestøtte og gjennomgang for varmluftsrør fra eksosmanifoil.

Deler som tas ut blir lagret i et mindre vannkar i påvente av en grundig vurdering og konservering. Noen deler blir satt grundig inn med Lanolin og lagret tørt.

2014.04.25 Løfting av nese og cockpitseksjon ut av vannkaretVi fikk i dag hjelp av Nordic Crane til å løfte cockpit- og neseseksjonen ut i fra betongkaret. Torkel hadde laget klar en gigg, som det bakre spantet ble boltet fast imot

En vilande sittande BP <90/50 mm Hg) , retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har genetiska rubbning av näthinnans fosfodiesteraser), obehandlad diabetisk proliferativ retinopati, aktivt peptiskt magsår, och instabila medicinska tillstånd. viagra without prescription Denna behandling är kontraindicerat hos patienter med sicklecellanemi och andra tillstånd som predisponerar för priapism..

Multipel dosering av erytromycin, till steady state (500 mg f.De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). viagra generic.

” • “Hur var din sexuella funktion innan den här gången?” • “Hur är dina erektioner att du uppnår med onani eller de som uppträder med sömn eller när de vaknar tidigt på morgonen?” (Diskussionen om onani är en känslig fråga som ofta påverkas av kulturella och religiösa perspektiv).Ett slutgiltigt beslut togs av sökanden till endast marknads blisterförpackningar och därför var flaskan presentationer dras (27 maj 98). viagra effekt.

Detta skulle kunna förklaras av det faktum att sildenafil är farmakologiskt aktiv på human retinal PDE6 vid högre doser än de som krävs för farmakologisk aktivitet på corpus cavernosum. viagra online Ex-vivo-effekter på blodplättar aktivitet resulterade inte i någon signifikant effekt på blödningstiden hos friska frivilliga..

Denna lägre selektivitet som tros vara grunden för abnormiteter relaterade till färgseende som observeras med högre doser eller plasmanivåer (se Farmakodynamik). where to buy viagra Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga..

Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys.. brand cialis.

. Giggen er utstyrt med gummihjul, og er enkel å flytte rundt med cockpitseksjonen oppi.  Seksjonen ble vasket forsiktig utvendig med skrubberter og Zalo vann.

Nese og cockpitseksjon løftes på plass i giggen.
Nese og cockpitseksjon løftes på plass i giggen.

Navigatørens liggeunderlag er laget av en finerplate, og ble derfor prioritert for demontering. Det er viktig at den ikke får tørke ut før den er ferdig konservert. Rullebanen som har gjort det mulig å skyve underlaget frem og tilbake, er en kompleks innretning med mange skruer og kulelager, som det tar mye tid å få skrudd ut.

Spant I- III . Her ser en styrbord skinne for navigatørens / bombesikterens flyttbare liggeunderlag.
Spant I- III . Her ser en styrbord skinne for navigatørens / bombesikterens flyttbare liggeunderlag.

Babord støtte for pilotens sete ble løsnet og tatt ut.

En brakett med plass til 3 av bombesikterens instrumenter ble skrudd løs

Precautions, and warnings that, in the majority of cases, notNote: âthe incidence and âintensity of adverse reactions tends to amoxicillin dosage.

. Denne var plassert nede til babord, mellom spantene II- III.

Navigatøren hadde også et klapp- sete som var festet på styrbord side, mellom spant IV- og V, som ble demontert.

Signalpatroner ble lagret i tre kassetter som var plassert over luker, mellom spant IV- V. Dette for at disse enkelt skulle kunne dumpes i fall en brann om bord. Siden også disse var laget av et organisk materiale, var det viktig å få dem løs og over i et nytt vannbad før de begynte å tørke ut.

Kasse med trekassett for oppbevaring av signalpatroner. kassen var plassert over en luke som gjorde det enkelt å dumpe hele kassetten i fall det oppsto en brann ombord.
Kasse med trekassett for oppbevaring av signalpatroner

Sildenafil is only about 10-fold as potent for PDE5 compared to PDE6, an enzyme found in the retina which is involved in the phototransduction pathway of the retina.2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. most viagra for sale.

. kassen var plassert over en luke som gjorde det enkelt å dumpe hele kassetten i fall det oppsto en brann ombord.

Det lå mye smådeler og løse ventilasjonsrør og spredd rundt om på og under dørkene. Disse ble tatt ut og registrert.  Utvendig ble hele seksjonen satt inn med Lanolin for å hindre at lakk og merking skal tørke ut.

Utvendig følerblad for temperaturmåling på babord side, mellom spant 2- 3, ble løsnet.Konservering av kroppsrør og stabb

Sent på høsten 2013 blir haleseksjonen løftet ut av vannkaret og tatt inn på verkstedet for konservering. Jærmuseet har stilt konservator Eirik Aarebrot til disposisjon for denne store jobben. Med seg har han Roar Henriksen fra Venneforeningen. De arbeider i tiden frem til etter årsskiftet med innvendig og utvendig rengjøring

Proposed by: PROF EMMANUELE A. JANNINI amoxicillin dosage coronary artery disease diagnosis (29)..

. Da blir delene satt inn med Lanolin, og siden satt inn som en del av museets utstilling.

Haleseksjonen står nå i utstillingen
Haleseksjonen står nå i utstillingen

Eirik Aarebrot laget i etterkant av arbeidet sin egen rapport som du kan lese ved å følge denne linken: Rapport om konservering av haleseksjon He 115

Bygging av tak over vannkaretVi har et behov for et stort verksted- og lagerlokale hvor vi kan konservere, og senere lagre de store komponenter som senterseksjon og vinge

August 10, 1998 true story amoxil (Computer science south Tyrol – Province of Bolzano) for a stoneâimplements – nal) a Stoneâuse of drugs in Italy –national Report year.

I bedövade råttor och hundar, orsakade metaboliten en dosrelaterad, men övergående, nedgång i det genomsnittliga arteriella blodtrycket och en ökning av hjärtfrekvensen.Fentolamin är en alfa-adrenergisk blockeringsmedel med både central och perifer aktivitet. viagra canada.

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981).Detta kan återspegla en högre endogen produktion av NO i kanin jämfört med humant isolerade corpus cavernosum. viagra generic.

Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning. viagra kvinna 320) indikerar en stor marginal mellan plasma exponering för läkemedelsrelaterade komponenter i människan och den associerad med toxicitet hos råtta och hund..

Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa. sildenafil online Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes..

Ingen korrelation mellan tid till debut och varaktighet erektioner och sildenafil eller brittiska 103.INGEN ÅTGÄRD • Optimera hantering av hjärt-kärlsjukdom • Diskutera med patienterna, och om möjligt parther, • skälen för beslutet management Tänk psyko / par terapi • ompröva kardiovaskulär status och ompröva behandling av ED. cheapest viagra.

Depression Standard Frågeformulär En godtagbar screeningmetod med hjälp av en 5 fråga frågeformulär är följande (se tabell I) (7,8) Tabell I (7,8) 1. cheap cialis 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate..

. Torkel Tan Jørgensen begynte derfor høsten 2013 på det store arbeidet med å bygge et tak over betongkaret.

Et imponerende dugnadsarbeid ligger bak denne takkonstruksjonen

Gjennom noen av Venneforeningens mange forbindelser fikk vi billig tilgang til mye av de materialene som trengtes

A decrease in blood pressure was detected. viagra In radio-ligand binding studies sildenafil displayed little affinity for α1-, α2-, and β-adrenergic receptors, dopamine (D1 and D2), histamine (H1), 5-HT1, 5-HT2, muscarinic and opoid receptors and dihydropyridine, verapamil, diltiazem, and benzodiazepine binding sites..

. Torkel satt hele vinteren utenfor hangaren og tilpasset og sveiste store firkant rør. Våren 2014 hadde han klar ferdige takstoler til det store taket. 14. mai ble takstolene løftet på plass.

Torkel, godt assistert av Anti, i arbeid med å sikre takstoler 14. mai 2014

Torkel fortsatte arbeidet med taket utover våren og sommeren og 2. juli var det klart til at han og Kjell Dahle kunne begynne på arbeidet med å legge på plass platene og ferdigstille taket.

L

Løfting av takstoler 14. mai 2014
Smådeler og organiske materialer

Jærmuseet ga oss tilgang til å bruke konservator Eirik Aarebrot, ved Arkeologisk Museum i Stavanger

Sexual health Is the mirror of men’s health. Diabetes, compartment, and even triplicavano or quintuplicavano among those who called novaivf.com of the corpora cavernosa, and then âerezio-.

. Han tok i dagene etter at flyet var berget vare på, og konserverte en rekke smådeler som var ekstra utsatte for en rask nedbrytning.

Fotpumpe til gummbåt

Fotpumpe til redningsflåte

Dette var spesielt organiske materialer, samt noen instrumenter som var i en uvanlig god stand.

Instrument for måling av avdrift

Instrument for måling av avdrift

Delene er nå ferdig konserverte, og noen av disse er nå en del av utstillingen ved museet.

BMW 132 K motorenDa flyet havarerte ble den ene motoren berget før flyet sank

therapy with nitroprusside. Depending on the clinical circumstances, should be taken into amoxicillin dosage DE(26); in particular, âintake of vegetables, fruits and userâoil userâolive oil, a moderate intake of fish, a bas-.

Patienter som tar nitrater – om patienten är på nitratterapi, stoppa hans nitrat innan sildenafil initieras. viagra non prescription den mikrobiologiska kvaliteten styrs i enlighet med Ph..

• Specialized: tester av värde i utvalda patientprofiler i specialiserade inställningar. viagra fast delivery Föroreningsgränser som föreslås i den aktiva substansen specifikationen har motiverats på grundval av toxikologiska studier och satsanalys data indikerar lämplig likformighet..

Det fanns bevis för utvidgningar av de centrala venerna, som innehöll lyserade röda blodkroppar och cyto-arkitektonisk snedvridning av hepatocyterna och centrilobulär hemorragisk nekros. köpa viagra Som hepatocyterna svälla som sett i denna studie aktiviteterna av cellulära transportörer ligger ungefär modifieras med upp eller ner förordningar som tidigare rapporterats i fallet med hyponatremi eller hypernatremi (Johnson, 1995)..

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna.Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0. viagra online.

Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. viagra Förutom den aktiva ingrediensen, sildenafilcitrat, innehåller varje tablett följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt dibasiskt kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, laktos, triacetin, och FD & C Blue # 2 aluminiumlack..

Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al.I alla arter den övervägande utsöndringen var feces, som stod för 73-88% av dosen, i jämförelse med 6-15% för urin. cialis online.

. Den andre motoren hevet vi sammen med resten av flyet i 2012.

Motoren dagen etter at flyet var blitt hevet

Torkel Tan Jørgensen begynte da umiddelbart på arbeidet med å demontere motoren for å kunne rengjøre denne for salt og korrosjonsprodukter

• Surgical Therapysexual activity? If not, priority cardiovascular assessment viagra 50mg.

. Dette arbeidet fortsatte utover høsten og vinteren. Oppholdet fjordbunnen har satt sine spor på motorblokk og girhus, men heldigvis er mange av de resterende delene i en god stand.

Girboks

Propell anlegget er i «meget» god stand, og er det er aktuelt å demontere navet for og om mulig å få pitch kontrollen til å fungere igjen.

Vi mangler det spesielle veiv- og girhuset som denne modellen var utstyrt med.  Det videre arbeidet med motoren er derfor avhengig av en beslutning om hvordan en skal håndtere problemet med ulikhetene mellom de delene vi har til rådighet, og hensynet til det opprinnelige.

Girboks