2014.06.04

Flyet har hatt et system for i nødsituasjoner å kunne dumpe drivstoff. Vi demonterte i dag den manuelle delen av systemet

effect on the myocardium (3) . In general, sildenafil when How does cialis work? the time) Most times.

. En lang vertikal hendel var festet til samme brakett, som manøverventilene for hydraulisk flaps kontroll, plassert på styrbord side mellom spantene 3a- 4. Denne ga piloten mulighet til å starte en utpumping av brennstoff. Hendelen var del av et større manuelt arrangement, som endte opp bak mellom spantene 5- 6. Her var dette koblet mot en plate, hvor posisjonen ble overvåket av en grensebryter
. Fra denne er det rutet ledninger bakover i retning til en elektrisk pumpe for utpumping av drivstoff.

Utstyr for betjening av system for nød dumping    av drivstoff
Utstyr for betjening av system for nød dumping av drivstoff

Et lukkevindu på toppen rett bak spant I ble løsnet og tatt ut.

Pilotens styrbord stigbrett, med tilhørende brakett og en trinse, ble demontert fra området mellom spant 2- 3a. Det ble også funnet en rørdel liggende bak stigbrettet. En treplate som har tilhørt stigbrettet ble også tatt ut.

Stigbrett for piloten
Stigbrett for piloten

Vi tok også ut flere mindre deler fra flyet:

 • En stikkontakt som har vært koblet mot hovedledningsgaten nede på babord side ved spant II.

 • Et løst stag som lå oppå pilotens stigbrett på styrbord side mellom spantene 2- 4.

 • En innretning med ukjent funksjon som trolig har vært en ventil med håndtak, ble funnet nede på styrbord side mellom spantene 5- 6.

 • En rørdel som har tilhørt varmluftsystemet, og som stakk opp og ut fra rommet bak den store sikringsboksen ved pilotens babord fotbrett, mellom spantene 2- 3.

 • Flere T- koblinger som har tilhørt hydraulikksystemet, og har vært plassert et sted mellom spantene 1- 6, ble funnet liggende på dørken.

2014.06.02

Vi har i dag tatt ut en brakett for en brannslukker som var montert nede på spant 3a, like ved pilotens høyre ben

effective treatment methods has been increased availabilitysatisfied Very How long does cialis last?.

. En tøypakning var plassert i bunnen av- og en fastnøkkel var festet til braketten.

Holder for brannslukker som var plassert nede ved pilotens høyre ben.
Holder for brannslukker som var plassert nede ved pilotens høyre ben.

Festet for siderorspedal på babord side, ved spant 2, ble skrudd ut.

Pilotens babord fotbrett, som består av stålrør med en finerplate på toppen, ble løsnet fra området mellom spantene 2- 3a.

En dobbel brakett som var montert nede på babord side spant 6 ble demontert.

Feste for babord siderorspedal.
Feste for babord siderorspedal.

2014.05.28

I dag fikk vi tatt ut trottelkassen med tilhørende rør og overføringer. Kassen er etter forholdene i en god stand.

Motor og propellkontroll
Motor og propellkontroll

Et skilt som viser oversikten over innholdet i sikringsboksen, under pilotens stigbrett på babord side, er i en dårlig forfatning. Vi valgte derfor å demontere dette selv om sikringsboksen vil bli stående enda en stund.

En kasse som var lokalisert i området mellom trottelkassen og pilotens babord stigbrett / fothviler, ble tatt ut. Kassen har fungert som et koblingspunkt hvor diverse kjettinger er koblet mot wirer. Det er også flere gjennomgående kjettinger. Kassen er i dårlig stand mens kjettingene ser ut til å ha klart oppholdet på fjordbunnen bedre.

En brakett med trinse ble demontert fra området mellom spantene IV- V nede på styrbord side

the rest ofPsychiatric How long does sildenafil last?.

. Det gikk en wire fra trinsen og opp i kjedekassen, som er montert litt lenger oppe på samme side.

Et deksel til, samt kasse / kanal for kjeder og wire, som var montert nede mellom spant IV- V på styrbord side, ble demontert.

En boks ble demontert fra skottet oppe på styrbord side mellom spantene IV- V.

Et regulerbart feste, med tilhørende brakett, for navigatørens klapp sete, ble demontert fra styrbord side, mellom spantene IV- V.

Trottelkasse med tilhørende røroverføringer
Trottelkasse med tilhørende røroverføringer

Vi har i dag også tatt ut noen mindre deler:

 • En brakett som var plassert på veggen bak klapp sete, og som muligens har blitt brukt til å holde setet i oppslått ( i bruk ) stilling.

 • En brakett som kan ha fungert som sikring for navigatørens klapp sete når dette har stått i oppslått ( ikke i bruk ) stilling.

 • En bøyle med en underliggende plate som var naglet til skottet, oppe på styrbord side, mellom spantene IV- V, ble demontert
  . Til hver ende av bøylen var det naglet lærrem.

2014.05.21

Det ble i dag tatt ut en boks som inneholdt flere dimmebrytere

(12)than half sildenafil dosage.

. Denne var plassert et stykke oppe på babord side, mellom spantene 3- 4. Boksen er i dårlig forfatning og vil gå i oppløsning.

Brytere for lysjustering

Brytere for lysjustering

En utvendig luke som er plassert på babord side, mellom spantene III- IV, like under bakre plexiglass rute, ble demontert.

Et instrument med kjededrift, med tilhørende deksel, og som trolig har fungert som posisjons indikator for et utstyr, ble demontert fra nede på styrbord side ved spant IV.

Det ble også tatt diverse mindre deler:

 • En plate som har stått bak en bryter som var plassert midt oppe på styrbord side mellom spantene III- IV, ble demontert.

 • Som andre dager har det også i dag dukket opp noen løse små deler med ukjent funksjon og plassering

  . Disse er vurdert og registrert med de opplysningene som vi har tilgjengelig.

2014.05.14

Vi har i dag demontert styrbord støtte for pilotens sete som var plassert mellom spantene 4- 5.

Støtte for pilotens sete

Samtidig ble en hydraulisk sylinder oppe mellom spantene 4- 5, demontert

conditions that are likely to impact sexual functioning.47Intraurethral Therapy How long does sildenafil last?.

. Denne ble brukt til å justere sittehøyden på pilotens sete.

Hydraulisk sylinder for justering av pilotens sittehøyde

Hydraulisk sylinder for justering av pilotens sittehøyde

Et hengslet vindu ble også demontert fra styrbord side, i bunnen mellom spantene I- II

2014.05.09

En kryssfiner armstøtte for navigatøren ble demontert fra området bak spant I, på babord side

acceptability. Additionally, new treatment options thatshould occur at regular intervals, depending upon generic viagra online for sale.

. Denne var i bruk når navigatøren lå på sitt liggeunderlag helt fremme i nesen.

Et plexiglass vindu i bunnen på styrbord side, fremme ved spant I, ble skrudd løs.

Litt av utstyret som er plassert på styrbord side mellom spantene 1- 4.
Litt av utstyret som er plassert på styrbord side mellom spantene 1- 4.

Feste for bombesikte fremme i bunnen mellom spantene I- II ble skrudd ut.

En brakett med 2 trykkbrytere ble demontert fra området mellom spantene I- II, på styrbord side.

To tre klosser, på babord side av luken ned til bomberommet fra cockpit, ble demontert.

To luker i dørken under pilotens ben ble demontert
. De er bygget i et trevirke, og er utstyrt med et utløserhåndtak
. Ved aktivering av håndtaket lot lukene seg fortsatt åpne.

En del av hjelpestyringen ble demontert fra området rett bak spant 1, på styrbord side.

Diverse brytere på babord side rett bak flygerens instrumentpane
Diverse brytere og sikringer på babord side rett bak flygerens instrumentpanel

Et plexiglass vindu, med hengsler, ble demontert fra nede på styrbord side, mellom spantene I- II.

Det ble også plukket ut noen mindre deler fra flyet:

 • En brannslukker, som var plassert nede til høyre ved pilotens ben, ble tatt ut.

 • Et varmluftsrør, som var rutet bakover langs babord side fra forkant av cockpit, ble tatt ut.

2014.04.30 Fotodokumentasjon, referansepunkter, arkivering og lagring.

Dette var dagen for foto dokumentasjonen av hva som befant seg hvor innvendig i nese og cockpitseksjonen. Det er viktig at vi har sikret oss et solid fotomateriale av hvordan ting har sett ut, før demonteringen begynner. Vi fotograferer områdene fra spant til spant, fra bunnen til topp, og gjerne ned igjen, for å sikre oss at alle detaljer blir avbildet. For å sikre identifisering av hvor bildene er tatt, brukes Heinkel fabrikkens eget nummersystem for de forskjellige spantene. I dette systemet benevnes spantene, fra front av neseseksjonen og bak til skottet mot cockpit, med de romerske tallene I til V. Fra fremre skott, i cockpitseksjonen og bak til skottet mot senterseksjonen, brukes de arabiske tallene 1 til 6.

Bombesikterens hydrauliske åpne og lukkeventil for bombeluker. Ventilen er plassert på styrbord siden ved spant II.

Bombesikterens hydrauliske åpne og lukkeventil for bombeluker
. Ventilen er plassert på styrbord siden ved spant II.

Alle deler skal før demontering i tillegg bli grundig fotografert slik at en senere kan finne tilbake til hvor de har vært plassert, og til hvordan de har vært montert. Plassering blir referert til hvilken side og hvilke(t) spant utstyret har vært montert på. Delene blir merket med unike tag nummer, før de registreres i et papir skjema.

Hendelen er plassert på styrbord side , mellom spantene IV- V, og ble brukt til å løse ut torpedoen

De blir så på ny grundig fotografert for å dokumentere både tilstand, og hvordan delen er bygget. Bildene blir så registrert i det samme papir skjemaet, og siden lagret med sporbarhet mot tag, spant og dato for demontering. Det hele blir så registrert i et Excel skjema for å sikre en overordnet sporbarhet i det hele.

Styrbord side mellom spantene 5- 6. En ser her bl.a 


<div title=

The cornerstone of clinical assessment of all men with ED is an generic viagra online about.

. bakre del av mekanikken for starting av nødutpumping av drivstoff, nedre del av setestøtte og gjennomgang for varmluftsrør fra eksosmanifoil.” width=”640″ height=”425″ />

Styrbord side mellom spantene 5- 6. En ser her bl.a. bakre del av mekanikken for starting av nødutpumping av drivstoff, nedre del av setestøtte og gjennomgang for varmluftsrør fra eksosmanifoil.

Deler som tas ut blir lagret i et mindre vannkar i påvente av en grundig vurdering og konservering. Noen deler blir satt grundig inn med Lanolin og lagret tørt.