2016.01.22

Vinterkulden har virkelig satt seg og gjort alt arbeid ute i Heinkel hallen til en utrivelig opplevelse. Vi har derfor valgt å fortsette å arbeide inne på verkstedet, hvor temperaturen er litt mer til å leve med. Arbeidet med å restaurere styrbord høyderor er godt igang, og det arbeides nå med gjenoppbyggingen av dette

individual patient’s selection of therapy. As previously buy viagra online disease. Activity such.

. Vi har også endelig fått til å gjøre en ordentlig dokumentasjon av alle deler som var påmontert styrbord motorbukk, før disse så etter tur er blitt demontert. Trottlekassen med motorkontrollerene er funnet frem fra lageret, og vi har nå begynt på arbeidet med å rengjøre og konservere denne. Det er en nesten utrolig opplevelse å kjenne på at alle hendlene, med tilhørende støtstenger m.m
. enda lar seg operere
. En meget grundig rengjøring av lakk og konservering av bevegelige deler m.m
. vil være nødvendig, men det hele er trolig klar til utstillingssesongen starter.

IMG_5265

Alle hendlene lar seg enda operere

Alle hendlene lar seg enda operere

Det er en stor jobb å gjøre med å rengjøre overflater m.m.

Det er en stor jobb å gjøre med å rengjøre overflater m.m.


2014.11.02

Det har i de to siste ukene nesten daglig blitt jobbet med å vaske og spyle senterseksjon, vinger, ror og andre komponenter, som frem til nå har blitt lagret i vann ute i betongbassenget. Det har også, blitt laget en trapp ned i bassenget for å lette tilkomsten til dette

• Controlled hypertension cialis online should be performed by a physician knowledgeable in male.

. Selv om mye er gjort, gjenstår enda en del spyling, før vi kan si oss ferdige med dette litt ubehagelige arbeidet.

Det er satt i bestilling reoler til bruk nede i bassenget, og stål materialer til å lage andre nødvendige arrangementer for å kunne stable bort de forskjellige komponentene.

Firmaet Blast- It er nå ferdige med å rengjøre cockpitseksjonen innvendig ved hjelp av tørris blåsing.

Styrbord side av cockpit etter rengjøring ved hjelp av tørr is blåsing.

Styrbord side av cockpit etter rengjøring ved hjelp av tørr is blåsing.


2014.10.18

Denne uken har vi fortsatt på arbeidet med å løsne på de siste skruene i nese seksjonen

Vacuum Constriction Devices sildenafil citrate satisfied Rather.

. Vi har også fortsatt på arbeidet med å rengjøre noen deler som ble hentet ut av flyet da det ble hevet i juni 2012. Dette har i hovedsak vært deler som har tilhørt flyets rikholdige radioanlegg.

Tysk materialteknologi gjør at mer enn 69 år i saltvann har satt få spor på disse delene
Tysk materialteknologi gjør at mer enn 69 år i saltvann har satt få spor på disse delene

Det er nå planlagt for at vannet i betongbassenget skal tappes ut tirsdag kveld i neste uke, og at en på onsdag begynner på det omfattende arbeidet det vil bli å vaske både de store seksjonene, og diverse mindre deler som ror og motorcowling m.m., som fortsatt ligger lagret i karet
. Det vil samtidig også være nødvendig å vaske ned vegger og gulv innvendig i bassenget
. Det vil trolig måtte brukes to fulle arbeidsuker på å sluttføre vaskearbeidet.

Roar Henriksen i gang med å sprøyte Lanolin på ferdig rengjorte smådeler.
Roar Henriksen i gang med å sprøyte Lanolin på ferdig rengjorte smådeler.

Firmaet Blast- It planlegger i kommende uke å fortsette på arbeidet med å blåse ren cockpitseksjonen med tørr is.

2014.10.07

Jærmuseet har nylig, i tre uker, lånt oss konservator Eirik Aarebrot til å hjelpe oss

cardiovascular diseasecarried out by the National Population and Family generic viagra.

. Eirik har i disse ukene arbeidet med å rengjøre og konservere smådeler, som tidligere er tatt ut fra nese og cockpitseksjonene.

Det arbeides fortsatt med å løsne gjenværende skruer m.m
. i nese seksjonen, som nå står oppreist i en opp ned posisjon på gulvet i verkstedet.

Vi passerte i uken som gikk den milepælen at vi ikke lenger har deler, som er tatt ut i fra nese og cockpit seksjonene, lagret i vann
. Disse er nå rengjort, tørket og smurt inn med Lanolin.

Videre fremdrift i rengjøringen av cockpit seksjonen, ved hjelp av blåsing med tørris, er avhengig av en ny periode med stabilt vær.

Ernst Knutsen arbeidende inne i nese seksjonen

Ernst Knutsen arbeidende inne i nese seksjonen


2014.09.29

Heinkel 115 Prosjektet har ønsket å finne en arbeidseffektiv måte til å rengjøre overflater, og samtidig kunne ta vare på utstyr og lakkerte flater. Vi har tidligere gjort forsøk med å blåse overflater ved hjelp av tørris. Det har da vært en betydelig interesse, og et godt oppmøte fra fagmiljøene fra flere av de store museene i distriktet. Den erfaringen vi fikk, gjorde at styringsgruppen for Heinkel 115 Prosjektet ønsket å videreføre forsøket ved å rengjøre cockpit og neseseksjon innvendig ved hjelp av tørris. Det ble derfor tatt kontakt med et lokalt firma som har utstyr og kompetanse til et slikt arbeid.

Vi har denne uken hatt besøk av firmaet Blast- It fra Egersund. De har med sin erfaring, og et utstyr tilpasset oppgaven, arbeidet noen dager med å rengjøre cockpit seksjonen innvendig. Resultatet viser at blåsing med tørris fungerer godt til denne typen arbeid. Metoden gir også gode muligheter til å gjøre rent oppunder, mellom og bak steder med vanskelig tilkomst, som f.eks

condition is stable. generic viagra online for sale sexuality, and prepare him for understanding treatment.

. ribber.

Det brukes en liten blåsepistol til arbeidet
Det brukes en liten blåsepistol til arbeidet

Har vises et felt, innemellom det brune, som rengjort med tørris
Har vises et felt, ved siden av det brune, som rengjort med tørris

DSC_9750

 

DSC_9741

2014.09.28

Det er et etterslep av poster vedrørende det ukentlige arbeidet med nese og cockpitseksjonen

. Siste oppdatering  / fremdriftsrapport er datert 7
. jul 2014. Fremdriften vil bli oppdatert frem til nåtid, uke for uke, når vi er klar med denne informasjonen.

Det jobbes kontinuerlig, en til flere dager i uken med nese og cockpitseksjonene

injection of alprostadil.peripheral resistance bringing about tremendous increase How long does sildenafil last?.

. Vi har nå tømt dem begge, og separert dem fra hverandre. Det er nå klart for å forsøke å rengjøre disse innvendig ved hjelp av isblåsing. Målet er å finne en effektiv måte å rense lakkerte overflater, uten å skade lakk og annen merking. Det er derfor engasjert et firma som har kompetanse på og erfaring med å blåse overflater rene ved hjelp av bl.a
. is.

Vi vil forsøke å finne en enkel måte å rengjøre lakkerte overflater uten å skade lakken.


2014.07.09


Nese og cockpitseksjonen etter at det meste av utstyret er demontert
Nese og cockpitseksjonen etter at det meste av utstyret er demontert

I dag demonterte vi wireoverføringer som var rutet langsetter spantene 1- 6, nede på styrbord og babord side

a. Diabetesin the erection pathway, an arterial disorder, as in little blue pill.

. Wiren har fungert som overføring av kraft fra siderorspedalene bak til roret.

Trinse for overføring av wire

Løsnet en elektrisk kobling fra hovedledningsgaten ved spant 2 nede på styrbord side.

Demontert to fjærer, som var montert på hver sin side av bunnen ved spant IV, og som har tilhørt mekanismen for bakre del av navigatørens liggebrett.

Løsnet to fjærer som var festet, en på hver side av flyet like inntil spant 1.

Sortert diverse løse smådeler som er funnet på dørken inne i, og under flyet i forbindelse med rengjøring.

2014.07.03


Bosch lydhorn som er plassert foran flygerens instumentpanel oppe mellom spant 1- 2
Bosch lydhorn som er plassert foran flygerens instumentpanel oppe mellom spant 1- 2

Vi demonterte noen slanger og rør, nede på babord side av spant 2, som har tilhørt pilotens instrumentpanel.

Demontert hydraulisk ventil som har stått i forbindelse med pilotens instrumentpanel, oppe på babord side av spant 2

How was it in the past?” cialis online YES.

. Ventilen sto montert i en stålbrakett.

Demontert nød håndtak med tilhørende brakett, som var montert oppe på høyre side, ved siden av pilotens instrumentpanel, mellom spantene 2- 3.

 Demontert lyslist oppe mellom spantene 2- 3 som har fungert som belysning av pilotens instrumentpanel.

Plexiglass rute med tilhørende lister demontert fra undersiden av neseseksjonen
Plexiglass rute med tilhørende lister demontert fra undersiden av neseseksjonen

2014.07.02

Vi har nå så mye erfaring med å skru ut vinduer, at vi denne dagen fikk løsnet de fleste av de gjenværende plexiglass rutene på babord side:

 • Vindu – nederst – fremst- spant I- II.

 • Vindu – øverst – fremst- spant I- II.

 • Vindu – øverst i midten- spant I- III.

 • Vindu – nederst – bakerst- spant I- III.

 • Vindu – øverst – bakerst- spant III- IV.

 Det ble også brukt mye tid på å feste på plastskilter, og å beskrive og fotografere hovedledningsgaten som strekker seg langs babord side.

En del av hoved ledningsgaten langs flyets babord side i cockpit og neseseksjonen
En del av hoved ledningsgaten langs flyets babord side i cockpit og neseseksjonen

Følgende komponenter ble skiltet og beskrevet:

 • Bryter (hovedbryter) koblet mot hovedledningsgaten ved spant III.

 • Hannkontakt for gjennomgang fremover i spant V. Kontakten er terminert i vertikal rekkeklemme på spant 2 og er merket V 30.

 • Hunnkontakt for gjennomgang fremover i spant V. Kontakten er koblet mot den store rekkeklemmen rett bak spant 1, og er merket L-12.

 • Kontakt som er skrudd fast ute til venstre på fremsiden av spant V, og er merket V 40. Ledningene fra denne kontakten går fremover i hovedledningsgaten. Kontakten peker bakover.

 • Koblingspunkt / kontakt med blindplugg som er koblet mot hovedledningsgaten, like ved spant IV
  . Rett ovenfor er det merket C12 / 11.

 • Trykk-knapp mellom spant II- III som er koplet mot hovedledningsgate

  • The majority of patients assessed to be at low orinjectable alprostadil and bleeding sildenafil side effects.

  . Ledningen er festet med 2 klammer.

En av mange bryter bokser i cockpit og neseseksjonen
En av mange bryter bokser i cockpit og neseseksjonen
 • Restene av en lampe som er koblet mot hovedledningsgaten ved spant IV.

 • Hannkontakt for gjennomgang bakover i spant V på babord side. Den er merket L 11.  Ledningene fra kontakten er en del av hovedledningsgaten fremover.

 • Rekkeklemme mellom spantene IV- V. Ledningene fra denne går oppover og gjennom spant IV og bakover og ned til nedre rekkeklemme mellom spant 1 – 2. Fra undersiden går det en ledning rett nedover og en ledning fremover i hovedledningsgaten.

 • Hunnkontakt, merket V 29, for gjennomføring bakover i spant V. Kontaktens ledninger er terminert i rekkeklemmen på spant V.

Hunnkontakt merket V 29
Hunnkontakt merket V 29
 • Hannkontakt, merket V 14, for gjennomgang av spant V fra fremsiden. Kontakten er terminert i rekkeklemmen på spant V.

 • Nedre hunnkontakt, merket V 39, for gjennomgang fra baksiden av spant V. Den er terminert i den nedre store rekkeklemmen bak spant 1.

 • Hunnkontakt, merket V 15, er montert på baksiden av spant V, og har gjennomgang fremover. Kontakten var koblet mot den store rekkeklemmen bak spant 1.

 • Bryter boks terminert i rekkeklemmen på spant V.

 • Innvendig kontakt, for den utvendige temperaturføleren, mellom spantene 1- 2. Den er terminert i øvre rekkeklemme mellom spant 1 – 2.

 • Boks som har inneholdt to trykk knappbrytere, med røde indikatorlys. Boksen er plassert mellom spantene 2- 3.

 • Bosch horn / lydalarm som er plassert oppe foran flygerens instrument panel.

 • Bryter m / luke som er plassert mellom spantene 1- 2, bak hovedledningsgate. Festebraketten er merket C-5.

 • Bryter boks terminert i rekke klemme på spant V.

 • Bryter plassert helt oppe mellom spantene 3- 4. Det er merket C65 på skinnen rett bak bryteren. Ledningene til og fra denne går bak til- og gjennom spant 4.

 • Sikring / bryter som er plassert rett foran spant 3a. Ledningene til og fra denne går gjennom dette spantet.

 • Lampe som er montert på en brakett, naglet i ytterplaten mellom spantene 3- 3a. På skinnen rett over lampen er det merket R 66.

 • Trykk- knapp som er skrudd fast oppe mellom spantene 3- 3a, like ved flygerens posisjon. Det er merket H 4 på skinnen, rett bak bryteren.

  Trykk knapp like ved babord side av canopy
  Trykk knapp like ved babord side av canopy

2014.06.25

Det ble i dag jobbet med å demontere deler på mange forskjellige steder i navigatør og cockpitseksjonen.

 Motor som har drevet et wiretrekk, ( dette minnet om en gammel speedometerwire lik de som tidligere var i bruk i biler ) ble demontert.

Motor som sto montert rett bak flygerens instrumentpanel
Motor som sto montert rett bak flygerens instrumentpanel

Denne motoren var plassert oppe på babord side, rett foran pilotens instrumentpanel, bak spant 1
. Rør med wire inni forgrenet seg ned på forsiden av spant 1 og frem til spant IV
. Det er en 90 graders vinkel på røret med wiren i
. Inne i denne vinkelen sitter to 45 graders tannhjul som viderefører kraften på wiren nedover.

Motor og wiretrekk
Motor og wiretrekk

 Elektrisk koplingsboks som er merket B17 / B18 ble demontert fra spant 6 oppe på babord side

Bakelittbraketter / rørgjennomføringer, som har fungert som støtter for rør som har gått ut i vingene, ble demontert

difficult Very sildenafil • Nocturnal Penile Tumescence (NPT) Tests.

. Disse var plassert gjennomgangene på begge sider av flyet oppe foran spant 6.

Tank og pumpe som ble brukt for priming av motorene før oppstart, ble demontert. Dette utstyret var plassert på styrbord side, i høyde midt på, mellom spantene 2- 3.

Pumpe for priming av motorene før start
Pumpe for priming av motorene før start

Demontert støtte for hydraulikk tank, med tilhørende feste brakett for rør
. Tanken har vært plassert på styrbord side, i høyde midt på, på spant 1. Samtidig ble også festet for hydraulikk tanken demontert. Dette besto av øvre og nedre brakett med stål band mellom.

Det ble også i dag arbeidet med å skru løs plexiglass ruter. Følgende vinduer ble demontert:

 • Det øverste fremre vinduet på styrbord side, bak spant I.

 • Det øverste vinduet bak spant II på styrbord side.

 • Det nederste vinduet bak spant II på styrbord side.

 • Det øverste vinduet bak spant III, på styrbord side.

Dessverre finner vi en hel del salt mellom glassene og rammen rundt dem, men stålstrukturene bak glassene er i god stand.

Trottel kassen skal lagres tørt utover sommeren, og ble smurt grundig inn med Lanolin for å redusere faren for videre skader.