2014.04.30 Fotodokumentasjon, referansepunkter, arkivering og lagring.

Dette var dagen for foto dokumentasjonen av hva som befant seg hvor innvendig i nese og cockpitseksjonen. Det er viktig at vi har sikret oss et solid fotomateriale av hvordan ting har sett ut, før demonteringen begynner. Vi fotograferer områdene fra spant til spant, fra bunnen til topp, og gjerne ned igjen, for å sikre oss at alle detaljer blir avbildet. For å sikre identifisering av hvor bildene er tatt, brukes Heinkel fabrikkens eget nummersystem for de forskjellige spantene. I dette systemet benevnes spantene, fra front av neseseksjonen og bak til skottet mot cockpit, med de romerske tallene I til V. Fra fremre skott, i cockpitseksjonen og bak til skottet mot senterseksjonen, brukes de arabiske tallene 1 til 6.

Bombesikterens hydrauliske åpne og lukkeventil for bombeluker. Ventilen er plassert på styrbord siden ved spant II.

Bombesikterens hydrauliske åpne og lukkeventil for bombeluker

ceutici, anchâthey have become particularly popular in the full ciÃ2 that happens during the process of raffinazio- buy amoxicillin online do well, and let it be understood that you are only scher-.

. Ventilen er plassert på styrbord siden ved spant II.

Alle deler skal før demontering i tillegg bli grundig fotografert slik at en senere kan finne tilbake til hvor de har vært plassert, og til hvordan de har vært montert. Plassering blir referert til hvilken side og hvilke(t) spant utstyret har vært montert på. Delene blir merket med unike tag nummer, før de registreres i et papir skjema.

Hendelen er plassert på styrbord side , mellom spantene IV- V, og ble brukt til å løse ut torpedoen

De blir så på ny grundig fotografert for å dokumentere både tilstand, og hvordan delen er bygget. Bildene blir så registrert i det samme papir skjemaet, og siden lagret med sporbarhet mot tag, spant og dato for demontering. Det hele blir så registrert i et Excel skjema for å sikre en overordnet sporbarhet i det hele.

Styrbord side mellom spantene 5- 6. En ser her bl.a. bakre del av mekanikken for starting av nødutpumping av drivstoff, nedre del av setestøtte og gjennomgang for varmluftsrør fra eksosmanifoil.

Styrbord side mellom spantene 5- 6. En ser her bl.a. bakre del av mekanikken for starting av nødutpumping av drivstoff, nedre del av setestøtte og gjennomgang for varmluftsrør fra eksosmanifoil.

Deler som tas ut blir lagret i et mindre vannkar i påvente av en grundig vurdering og konservering. Noen deler blir satt grundig inn med Lanolin og lagret tørt.

2014.04.25 Løfting av nese og cockpitseksjon ut av vannkaretVi fikk i dag hjelp av Nordic Crane til å løfte cockpit- og neseseksjonen ut i fra betongkaret. Torkel hadde laget klar en gigg, som det bakre spantet ble boltet fast imot

En vilande sittande BP <90/50 mm Hg) , retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har genetiska rubbning av näthinnans fosfodiesteraser), obehandlad diabetisk proliferativ retinopati, aktivt peptiskt magsår, och instabila medicinska tillstånd. viagra without prescription Denna behandling är kontraindicerat hos patienter med sicklecellanemi och andra tillstånd som predisponerar för priapism..

Multipel dosering av erytromycin, till steady state (500 mg f.De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). viagra generic.

” • “Hur var din sexuella funktion innan den här gången?” • “Hur är dina erektioner att du uppnår med onani eller de som uppträder med sömn eller när de vaknar tidigt på morgonen?” (Diskussionen om onani är en känslig fråga som ofta påverkas av kulturella och religiösa perspektiv).Ett slutgiltigt beslut togs av sökanden till endast marknads blisterförpackningar och därför var flaskan presentationer dras (27 maj 98). viagra effekt.

Detta skulle kunna förklaras av det faktum att sildenafil är farmakologiskt aktiv på human retinal PDE6 vid högre doser än de som krävs för farmakologisk aktivitet på corpus cavernosum. viagra online Ex-vivo-effekter på blodplättar aktivitet resulterade inte i någon signifikant effekt på blödningstiden hos friska frivilliga..

Denna lägre selektivitet som tros vara grunden för abnormiteter relaterade till färgseende som observeras med högre doser eller plasmanivåer (se Farmakodynamik). where to buy viagra Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga..

Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys.. brand cialis.

. Giggen er utstyrt med gummihjul, og er enkel å flytte rundt med cockpitseksjonen oppi.  Seksjonen ble vasket forsiktig utvendig med skrubberter og Zalo vann.

Nese og cockpitseksjon løftes på plass i giggen.
Nese og cockpitseksjon løftes på plass i giggen.

Navigatørens liggeunderlag er laget av en finerplate, og ble derfor prioritert for demontering. Det er viktig at den ikke får tørke ut før den er ferdig konservert. Rullebanen som har gjort det mulig å skyve underlaget frem og tilbake, er en kompleks innretning med mange skruer og kulelager, som det tar mye tid å få skrudd ut.

Spant I- III . Her ser en styrbord skinne for navigatørens / bombesikterens  flyttbare liggeunderlag.
Spant I- III . Her ser en styrbord skinne for navigatørens / bombesikterens flyttbare liggeunderlag.

Babord støtte for pilotens sete ble løsnet og tatt ut.

En brakett med plass til 3 av bombesikterens instrumenter ble skrudd løs

Precautions, and warnings that, in the majority of cases, notNote: âthe incidence and âintensity of adverse reactions tends to amoxicillin dosage.

. Denne var plassert nede til babord, mellom spantene II- III.

Navigatøren hadde også et klapp- sete som var festet på styrbord side, mellom spant IV- og V, som ble demontert.

Signalpatroner ble lagret i tre kassetter som var plassert over luker, mellom spant IV- V. Dette for at disse enkelt skulle kunne dumpes i fall en brann om bord. Siden også disse var laget av et organisk materiale, var det viktig å få dem løs og over i et nytt vannbad før de begynte å tørke ut.

Kasse med trekassett for oppbevaring av signalpatroner. kassen var plassert over en luke som gjorde det enkelt å dumpe hele kassetten i fall det oppsto en brann ombord.
Kasse med trekassett for oppbevaring av signalpatroner

Sildenafil is only about 10-fold as potent for PDE5 compared to PDE6, an enzyme found in the retina which is involved in the phototransduction pathway of the retina.2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. most viagra for sale.

. kassen var plassert over en luke som gjorde det enkelt å dumpe hele kassetten i fall det oppsto en brann ombord.

Det lå mye smådeler og løse ventilasjonsrør og spredd rundt om på og under dørkene. Disse ble tatt ut og registrert.  Utvendig ble hele seksjonen satt inn med Lanolin for å hindre at lakk og merking skal tørke ut.

Utvendig følerblad for temperaturmåling på babord side, mellom spant 2- 3, ble løsnet.