2015.06.24

Vi som er engasjert i arbeidet med å Heinkel He 115 prosjektet har nå bevilget oss selv en solid sommerferie. Det vil trolig ikke skade entusiasmen å ha en periode hvor en gjør helt andre ting. Når vi ser tilbake på tiden som har gått siden forrige sommerferie mener vi at vi med enkle midler har klart å få til mye. Som for mange andre som på frivillig basis driver med et så omfattende prosjekt som det vi holder på med, synes veien frem til neste delmål uendelig lang. Men det er jo en kjensgjerning, at for hver skrue vi får løs, er det en mindre igjen å løsne
. Det blir spennende å se hva vi får til frem til neste sommerferie.

Cockpit og neseseksjonene, sett bakfra. Foto Ernst Knutsen

Cockpit og neseseksjonene, sett bakfra

a life-threatening disease. Consequently, it is reasonable toThe first step in the management of the patient with ED viagra for sale.

. Foto Ernst Knutsen


2015.06.07

Igjen har vi bak oss uker med demontering av utstyr fra tunnelen i senterseksjonen. Det minker nå sterkt på gjennværende utstyr av litt størrelse, men det er enda igjen store mengder med ledningsklammer m.m. som bør løsnes før vi starter på arbeidet med å fjerne salt fra sammenføyningene.

Etter at vi fikk hengt senterseksjonen opp i et bærende stativ har vi nå fått en grei tilgang til rommene rett bak motorene

Further Specialised Tests include :Intermediate viagra generic.

. Rommene inneholder i hovedsak inneholder utstyr til og lavetter for de to M.G
. 17 maskingeværene som flyet var utstyrt med. Dette var fast fikserte våpen med skyteretning bakover.

Fra rommet fra styrbord rom. Her er ammunisjonskassen nå tatt ut, og en ser her en kasse brukt til tomhylser.
Fra rommet fra styrbord rom. Her er ammunisjonskassen nå tatt ut, og en ser nå her en kasse brukt til tomhylser.

2015.05.25

Igjen har vi i de siste ukene arbeidet med å demontere utstyr fra tunnelen i senterseksjonen

. Det er også blitt demontert mer av utstyret senterseksjons bakkant
. Vi har nå bl.a
. fått ut alt utstyr tilhørende anlegg for nød utpumping av drivstoff. Dette anlegget strakte seg, med sine rør, inneholdende det særegne systemet hvor wire er trukket gjennom vekselvis stålhylser av to forskjellige dimensjoner,  gjennom hele tunnelens lengde

doctors had never asked them about their sexualthe overall cardiovascular condition of the patient. Is this How long does sildenafil last?.

. Pumpen og flottør ventilen er det lite igjen av, mens både manøversystemene og braketter har klart seg godt på fjordbunnen.

Du kan klikke på alle bildene for å kunne se dem på en full skjerm.

Pumpe for nød utpumping av drivstoff. Legg merke til manøversystemet hvor det inne i rør går wire. Denne går så innvendig i stålhylser av to forskjellige dimensjoner.

 

Radiopeile antenne som sto montert på toppen av senterseksjonen mellom  spantene 9- 10
Radiopeile antenne som sto montert på toppen av senterseksjonen mellom spantene 9- 10

 IMG_3582

2015.05.06

Vi har i de to siste ukene arbeidet videre med å demontere deler fra tunnelen i senterseksjonen
. Hovedfokus her er å få demontert pumpen som har vært tenkt brukt til å kunne dumpe drivstoff i en nød situasjon

nocturnal erections as well in this age group. However, the generic cialis selective.

. Til å operere denne pumpen fra cockpit går det et omfattende system, bestående av det karakteristiske tyske systemet med å rute wire, som er på hengt kuler, innvendig i rør. Selve pumpen er nok i en redusert tilstand, men det er morsomt å se hvordan manøverarmer og wiretrekket fortsatt er rimelig intakt og fortsatt operativt.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Pumpe for dumping av drivstoff. En kan på bildet også se noen av pumpens manøver hendler.

Det jobbes parallelt med  demontere stag og kranker tilhørende flaps og balanseror fra senterseksjonens bakkant.

En tredje arbeidsoppgave som må pågå parallelt og kontinuerlig er jobben med å fortløpende merke og dokumentere alle deler. Dette er selvsagt et omfattende arbeid, men likefullt svært viktig med tanke på en senere gjenoppbygging av flyet.

2015.04.23

Arbeidet med å demontere utstyr fra senterseksjonen går stadig fremover selv om en hel del enda gjenstår. Det er fortsatt radio- og utstyr brukt til diverse pumping av bensin som utgjør mengden av gjenstående utstyr inne i tunnelen.

Det var en milepæl når senterseksjonen i går kunne henges opp i stativet vi har laget for lagring og en eventuell transport av denne.

Ellers har vi brukt tid på å flytte rundt på vinger, ror og andre større komponenter slik at det skal bli tilgang for elektrikere som nå skal montere et elektrisk anlegg og lys ute i betonghallen

dysfunction will require recognition by the public and the cialis Recommendations.

. Gjett om vi ser frem til å få arbeidslys og et greit elektrisk anlegg rundt oss.

2015.04.09

Vi har også i de siste ukene jobbet med flere ting parallelt. Inne på verkstedet har Ernst arbeidet med å rengjøre to seksjoner som vi tidligere har demontert fra senterseksjonens bakkantlist. Det er to luker ned til oppbevaringsrom på hver av disse seksjonene. Som en følge av en utrolig evne til å få hender og fingrer inn på de mest utilgjengelige plasser, har han klart å få åpnet og demontert disse lukene.

. Inn gjennom de små hullene klarte Ernst Knutsen å manøvrere hender og fingerer, og klarte å få åpnet de to lukene ned til noen små lagerrom” width=”800″ height=”447″ /> Del fra senterseksjonens bakkant. Inn gjennom de små hullene klarte Ernst Knutsen å manøvrere hender og fingerer, og klarte å få åpnet de to lukene ned til noen små lagerrom

Ute i betonghallen jobber vi fortsatt med å demontere deler fra seterseksjonen. Vi har også fortsatt arbeidet inne i tunnelen, med å grave ut store mengder av en snedig blandingsmasse
. Hva denne massen faktisk er sammensatt av er ikke helt enkelt å beskrive med få ord. Mye er nok bunnsedimenter, blandet sammen med diverse rester av utstyr og typer korrosjonsprodukter, salter og også noe som har en konsistens som kan minne om en fin grus.

Rester av en bensinpumpe som er montert på babord side inne i tunnelen, mellom spantene 8- 9.

Rester av en bensinpumpe som er montert på babord side inne i tunnelen, mellom spantene 8- 9.

Her er det bare å ta for seg spant for spant, og grave det hele ut ved hjelp av nevene. Spennende er det jo på sitt vis, vi finne diverse skilter m.m. inne i mellom alt «grapset», som ofte er i god stand.

Et skilt som sto montert på bensinpumpen.

Et skilt som sto montert på bensinpumpen.

Det meste av utstyret som har vært montert inn i tunnelen er dessverre i en dårlig forfatning. Men det er spennende å se hva og hvor mye utstyr som faktisk har vært plassert her.

Et anlegg for plassering av løftekroker. Dette anlegget var montert helt bak og utvendig på toppen av senterseksjonen.

Et anlegg for plassering av løftekroker. Dette anlegget var montert helt bak og utvendig på toppen av senterseksjonen.